spotkanie16

W wyniku tak zwanej „ deregulacji” do końca 2018 roku kwalifikowani pracownicy ochrony zobowiązani są odbyć szkolenie, podobne do tego jakie musieli przejść przygotowując się do zawodu. Ustawa, która miała na celu ułatwić dostęp, powoduje odpływ z branży tych najbardziej wykwalifikowanych osób posiadających pozwolenie na broń.

Efekt deregulacji

Ustawa deregulacyjna, która miała za zadanie uwolnić dostęp do wielu zawodów w efekcie wprowadziła tylko zmiany polegające na utrudnieniu życia osobom posiadającym już uprawnienia. Hurtowo zderegulowano ponad 300 zawodów w tym także zawód pracownika ochrony, tworząc przy tym absurdalne zapisy. Oto największe z nich:

1. Szkolenia osób wyszkolonych

Przed deregulacją ci pracownicy ochrony, którzy chcieli posiadać uprawnienia do stosowania środków przymusu bezpośredniego czy do posiadania broni, musieli odbyć kurs czy nawet ukończyć szkołę policealną po to aby otrzymać dokument zwany licencją. Taka licencja była dokumentem wydawanym po zdanym egzaminie państwowym przed komisją złożoną m. in. z przedstawicieli wojewody, policji, straży pożarnej.
Dzisiaj kandydat na kwalifikowanego pracownika ochrony nie zdaje egzaminów przed komisją państwową ale i nie otrzymuje pozwolenia na broń. Jeśli takowe pozwolenie chce uzyskać to musi zrobić dodatkowy kurs a następnie zdać egzamin w komendzie wojewódzkiej policji.
Dawni licencjonowani pracownicy ochrony zmuszeni zostali do odbycia co 5 lat kursu doszkalającego. Początkowo zapowiadano, że taki kurs będzie trwał 245 godzin, na szczęście zmniejszono tę liczbę do 40 godzin co jest nie bez znaczenia jeżeli chodzi o koszty takiego szkolenia. Cały absurd polega na tym, że mają to być szkolenia doskonalące a w rzeczywistości powtarzane będą podstawowe zagadnienia. To trochę tak jakby osobom po studiach kazać uczyć się od nowa alfabetu.

2. Wpis na listę, pieczątki, wkładki, legitymacje, oświadczenia…

Deregulacja przysporzyła pracownikom więcej kłopotów z utrzymaniem swoich uprawnień a pracodawcy i urzędnicy mają z tego tytułu więcej pracy.
Licencję zastąpiono wpisem na listę kwalifikowanych pracowników ochrony czy też listę pracowników zabezpieczenia technicznego. Takie listy prowadzą komendanci wojewódzcy policji a pracownik ochrony otrzymuje tylko zaświadczenie o wpisie. Na pracodawców spadła rola wydawania i ewidencjonowania legitymacji. Pracownik z chwilą podjęcia pracy otrzymuje legitymacje a po ustaniu stosunku pracy czy po zakończonym zleceniu zobowiązany jest zwrócić legitymację. Dochodzi do tego, że osoby pracujące w kilku firmach jednocześnie mają tych legitymacji tyle ile jest kart w talii. Licencja była dokumentem unikatowym niczym dowód osobisty, opatrzona numerem seryjnym, przypisanym do posiadacza i uprawniającym do pracy w każdym podmiocie prowadzącym działalność w zakresie ochrony osób i mienia.

Dodatkowo osoby posiadające legitymację osoby upoważnionej do posiadania broni a chcące jednocześnie tą broń wydawać z magazynu musiały przed deregulacją udać się do komendy wojewódzkiej policji po stempel z literką „M”. 

Kolejny kurs i kolejne „ułatwienie” jakie zafundowane zostało pracownikom ochrony to obowiązek nabycia uprawnień kierowcy pojazdu uprzywilejowanego dla osób kierujących bankowozami. Samochody przewożące wartości pieniężne pojazdami uprzywilejowanymi nie są ale aby nimi kierować trzeba odbyć kurs i zdać egzamin w ośrodku ruchu drogowego.

Następny absurd to zastąpienie zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oświadczeniem pisanym własnoręcznie przez kandydatów do pracy. Dzisiaj osoba, która była karana za wszelkie rodzaju przestępstwa może pracować w ochronie.

3. Nie zawieszenie a skreślenie

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że po deregulacji uprawnienia o których mowa powyżej, można stracić bardzo szybko dzięki bzdurnemu zapisowi w ustawie o ochronie osób i mienia. Chodzi o Artykuł 29, który brzmi:

6. Pracownika ochrony skreśla się z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, w przypadku gdy:
1) pracownik ochrony fizycznej został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa umyślnego lub wszczęto w stosunku do niego postępowanie karne o takie przestępstwo

Jeżeli wobec pracownika ochrony wszczęto postępowanie karne o popełnienie przestępstwa umyślnego to wówczas zostaje skreślony z listy kwalifikowanych pracowników i traci prawo do wykonywania zawodu. Gdy pracownik ochrony udowodni, że jest niewinny to nie zmienia to faktu pozbawienia go uprawnień. Przed deregulacją pracownikowi zawieszano tylko licencję bądź odwieszano jeżeli okazało się, że był niesłusznie podejrzany.

Kurs doskonalący

To ile taki kurs ma trwać oraz jak ma wyglądać określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 2016 roku.

Przewidziano 40 godzin kursu a w tym:

- 4 godziny wykładów z zakresu przepisów prawa,
- 8 godzin wykładów i zajęć praktycznych z zasad udzielania pomocy przedlekarskiej,
- 12 godzin w formie zajęć praktycznych obejmujących wyszkolenie strzeleckie,
- 16 godzin w formie zajęć praktycznych z zakresu samoobrony i technik interwencyjnych.

Do kiedy trzeba zrobić kurs

W związku z tym, że ustawa deregulująca zawód pracownika ochrony weszła w życie 1 stycznia 2014 roku to najpóźniej 5 lat od tego momentu, czyli do 1 stycznia 2019 roku trzeba przedstawić we właściwej komendzie policji świadectwo ukończenia takiego kursu. Ostatecznie w 2018 roku trzeba będzie takie szkolenie odbyć.

Cena kursu

Wybór placówki oświatowej jak i opłata za kurs leży w gestii pracownika. Według szacunków Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Ochrony na chwilę obecną ceny kursów, w zależności od regionu, wachają się w przedziale od 850 do 2000 zł.średnia cena kursu pspoŚrednia cena takiego kursu wynosi około tysiąc złotych i może się zmieniać w zależności od wielu czynników. Na pewno koszty wzrosną jeżeli ktoś odłoży na ostatnią chwilę szkolenie czyli na czwarty kwartał 2018 roku.
Cena będzie zależeć również od ilości chętnych w danym terminie. Jednakże osoby posiadające kwalifikacje zastanawiają się nad sensem ich przedłużania. W szczególności chodzi o tych, którzy zarabiają tyle samo a czasem nawet mniej od swoich niewykwalifikowanych kolegów.

Wiele osób z branży, którzy przechodzili już takie szkolenie podzczas przygotowywania się do egzaminów na licencje, twierdzi, że będzie im zależało na tym aby załatwić tą formalność jak najmniejszym nakładem sił i środków. Nie wszystkich stać ponownie wydać ponad tysiąc złotych na kurs, który gwarantuje im prace za wynagrodzenie równe płacy minimalnej.

Firmy ochroniarskie, które swoją działalność opierają głownie na pracownikach wykwalifikowanych, będą chciały zapewne takich ludzi zatrzymać oferując im pomoc w sfinansowaniu kursu. W zamian pracownik będzie musiał zobowiązać się do lojalności na długie lata wobec swego pracodawcy. Pytanie tylko, czy taki cyrograf będzie opłacało się podpisać?

Niektóre firmy same będą chciały takie szkolenia organizować swoim pracownikom. Przemawia za tym fakt, że w ośrodkach szkoleniowych kształcących przyszłych instruktorów strzelectwa nastąpił wzrost zainteresowania takimi kursami. Wśród uczestników kursów daje się zauważyć kadrę menedżerską firm z branży ochrony.

Powstaną na pewno nowe placówki oświatowe, konkurujące ceną, które będą chciały wykorzystać możliwość zarobku i to że część kwalifikowanych pracowników ochrony będzie chciała jak najszybciej mieć wszystkie formalności za sobą.

Kto zostanie w ochronie?

Już po zmianie przepisów, które weszły w życie z dniem 01.01.2014 roku, kiedy zlikwidowano licencje a zastąpiono je wpisem na listę, liczba kwalifikowanych pracowników drastycznie zmalała. Jak informuje Komenda Główna Policji na swojej stronie na dzień 31.12.2015 roku było 90059 osób wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, Tylko w latach 2012 – 2015 z branży odeszło 23 654 osób, co stanowi 21 % wykwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Wizerunek branży, który niszczony był przez lata w świetle ustaw i rozporządzeń, będzie dalej ulegał swoistej erozji.
Na pewno dalej pracować będą osoby od których, nie wymaga się żadnych kwalifikacji. Ci wykwalifikowani widząc, że wzrastają wobec nich wymagania a wynagrodzenie znajduje się na tym samym poziomie co kolegów bez uprawnień, nie przedłużą kwalifikacji albo odejdą do innych branż.

Osoby mające dobrze płatne prace, którzy inwestują w siebie, chodzą na siłownie, uprawiają sporty walki, kończą specjalistyczne szkolenia, dla nich nie będzie przeszkodą odbyć takie rutynowe szkolenie.

Niestety po raz kolejny uszczęśliwiono na siłę tysiące osób przeprowadzając eksperyment na żywym organizmie . Odpowiedź na pytanie, jak długo ten organizm wytrzyma, przyjdzie 1 stycznia 2019 roku. Okaże się wtedy ile ludzi przystąpiło do co pięcioletnich szkoleń i ilu skorzystało z tak zwanej „likwidacji barier w dostępie do zawodu”.

Udostepnij post na:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Komentarze   

0 #78 zbój 2018-01-03 17:23
Tak, nowelizacja może wpłynąć na rezygnację z wykonywania zawodu. Sama z siebie nie zabiera uprawnień by być KPO. Można pochylić się nad konkretnymi przykładami bo pytanie jest ogólne / ale w końcu ten blog ma żyć :-)
Cytować | Zgłoś administratorowi
+4 #77 bogdan 2018-01-02 21:22
A może by tak odebrać tytuły zawodowe tym, którzy spłodzili tą nowelizację UoOOiM. Czy nowelizacją ustawy można kogoś pozbawić zawodu technika ochrony osób i mienia ?
Cytować | Zgłoś administratorowi
0 #76 johny 2017-12-07 14:10
Jeżeli poszukujecie dobrej firmy, która oferuje szkolenia ochroniarskie to polecam wam Tactical Risk Group. Mają w swojej ofercie kilka bardzo interesujących kursów, w tym takie, które dają odpowiednią wiedzę do ochrony VIPów.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+4 #75 Przemek 2017-11-23 11:05
W mojej okolicy kurs około 700zł plus dojazdy. Jadę za granicę na kurs zarobić kurwa.
Przepraszam kulson.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+1 #74 zbój 2017-11-16 15:32
Jeżeli mylę się odnośnie info dla Gerarda, to proszę o sprostowanie :-)
Cytować | Zgłoś administratorowi
+2 #73 zbój 2017-11-16 14:20
Cytuję smoleń:
kto to wymyślił za badania co trzy lata ponad 400 zł a teraz to są ja aby jeszcze raz robić to samo i jeszcze raz płacić pieniądze,czy myśliwi policja ,wojsko straż graniczna więzienna też tak ma jaja nie ma żadnych związków aby se za towzieły

oczekujesz nazwisk czy stanowisk ? co ewentualnie zrobiłeś by to zmienić ? napisałeś cokolwiek np. do jakiegokolwiek posła czy związku zawodowego lub stowarzyszenia ? czy tylko chcesz wyrzucić z siebie niezadowolenie ?
Cytować | Zgłoś administratorowi
+2 #72 zbój 2017-11-16 14:12
Jak napisałem wcześniej wszelkie wątpliwości wytłumaczą osoby z Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP, mają wiedzę by udzielić wszelkich wyjaśnień, także tych dotyczących ewentualnych niejasności w przepisach i tzw "widzimisię" policjantów w sprawach KPO. Zawsze można poskarżyć się wyżej na niezasadne lub przesadne działania trybu administracyjnego.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+3 #71 zbój 2017-11-16 14:00
Przykład: stara licencja została automatycznie zamieniona na wpis na Listę KPO, kurs doskonalący wymagany jest do przedłużenia wpisu na Listę KPO, kurs ten robimy co 5 lat od daty wpisu na Listę KPO. Z tego wynika, że ważność wpisu wygaśnie jeżeli nie pokażę dokumentu o zrobieniu tego doskonalenia, czyli zostanę skreślony z Listy. W systemie wyskoczy, że nie przedłużyłem kwalifikacji i zostanę poproszony o przedłożenie bo inaczej nastąpi skreślenie , wygasa czy skreślą - żadna różnica dla wykonywania pracy jako kwalifikowany jeżeli coś jest nieaktualne.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+1 #70 zbój 2017-11-16 13:45
Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 15 stycznia 2016 r. (poz. 103)
SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA, CZAS TRWANIA I FORMA REALIZACJI KURSU DOSKONALĄCEGO
UMIEJĘTNOŚCI TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE W ZAKRESIE WYSZKOLENIA STRZELECKIEGO,
SAMOOBRONY, TECHNIK INTERWENCYJNYCH, ZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW PRAWA
ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM OCHRONY OSÓB I MIENIA
Cytować | Zgłoś administratorowi
+2 #69 zbój 2017-11-16 13:40
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1)
z dnia 15 stycznia 2016 r.
w sprawie szczegółowej tematyki, formy oraz czasu trwania kursu doskonalącego umiejętności kwalifikowanych
pracowników ochrony fizycznej
Na podstawie art. 38b ust. 4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099,
z 2015 r. poz. 1505 oraz z 2016 r. poz. 65) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa szczegółową tematykę, formę oraz czas trwania,...i dalej czytając
Cytować | Zgłoś administratorowi
+1 #68 zbój 2017-11-16 13:35
To drugie wynika z Dz.U. 2016 poz. 103, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowej tematyki, formy oraz czasu trwania kursu doskonalącego umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. I dalej czytając.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+1 #67 zbój 2017-11-16 13:30
1/ Ustawa Dz.U. 1997 nr 114 poz. 740 ze zmianami. Czytaj od art.26... 7) posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, których ważność nie upłynęła;
8) posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.
Cytować | Zgłoś administratorowi
-1 #66 smoleń 2017-11-16 12:29
kto to wymyślił za badania co trzy lata ponad 400 zł a teraz to są ja aby jeszcze raz robić to samo i jeszcze raz płacić pieniądze,czy myśliwi policja ,wojsko straż graniczna więzienna też tak ma jaja nie ma żadnych związków aby se za towzieły
Cytować | Zgłoś administratorowi
+2 #65 Gerard 2017-11-16 09:05
Dziekuje za odp. Zbój.Jeżeli mozesz rozwinać ,,Wpis na Listę wygasa po 5 latach od daty tegoż wpisu,, w której to ustawie zapis?
Co znalazłem w ustawie to musimy pamietać o zmianie danych mamy tylko 14 dni. Najważniejsze to zmiana adresu zameldowania. Idiotyczny zapis,po 2 tygodniach skreślaja cie z listy. Cały czas każdy rząd coś tam dopisuje i zmienia w ustawie,dlatego jest taki bałagan.Ostatnie zmiany w ustawie są chyba z 2016r znalazłem to;
Na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1432 ze zmianami) wpisuje się osobę, która:
Czego dotyczą zmiany jeszcze się nie dokopałem.
pzdr Gerard
Cytować | Zgłoś administratorowi
+2 #64 zbój 2017-11-15 18:38
Nie ma przepisu dotyczącego przerwy w wykonywaniu zawodu /kiedyś był z tym problem, teraz to nieaktualne/. Obecnie potrzebny jest papier o kwalifikacjach + ważne badania lekarsko-psychologiczne. Potwierdzenie tego info otrzymasz w każdym Wydziale Postępowań Administracyjnych KW Policji /to info potwierdzałem niedawno w kilku miastach bo też trafiłem na mądralę z ubiegłowieczną wiedzą :lol: Badania nie mają nic wspólnego z tym czy pracujesz. Wpis na Listę wygasa po 5 latach od daty tegoż wpisu. Przedłużasz okazując papiery jak wyżej Pamiętaj o wymaganym kursie doskonalącym co 5 lat..
Cytować | Zgłoś administratorowi
+4 #63 Gerard 2017-11-15 14:22
Od wielu lat w ochronie.Posiadam wpis na liste kwalifikowanych pracownikow ochrony, od listopada 2015 nie pracuje w ochronie.Badania mam caly czas aktualne ktore dostarczylem na policje w 2016r.
Pytanie moje; Czy jest obowiazek pracy w ochronie aby nie stracic uprawnie?Za licencji ,nie mozna bylo miec dluzszej przerwy w pracy jak 2 lata. Z tego co wiem tego zapisu juz nie ma ,ale gdzies sie doczytalem ze nie moze byc dluzsza przerwa jak 6 mscy bo trzeba bezie robic ponowne badania.Czy jest zależne od widzimisie komendanta wojewodzkiego?
Prosze o odpowiedz dobrze zorientowanych w temacie, u mnie nie moge sie dowiedziec nie odbieraja telefonu.Pozdrawiam Gerard
Cytować | Zgłoś administratorowi
-7 #62 Isa 2017-11-14 08:53
Panie Kaczyński, prosimy o naprawę i tej sprawy popsutej przez PO. Prosimy o cofnięcie ustawy deregulacyjnej. Niech wróci to co było, czyli licencje.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+11 #61 wmimm 2017-10-23 23:07
Cytuję Daro:
Ja też odejdę bo za 1800 się nie da pracować:'(
Pracować? ??? . Nie da się żyć !!!!. 6000 zł netto to jest minimum ,które każdy, powtarzam każdy KPOF powinien zarabiać. Lepiej wykształceni, doświadczeni itd. odpowiednio więcej.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+3 #60 zbój 2017-10-23 19:36
tyle co na waciki
Cytować | Zgłoś administratorowi
+5 #59 Daro 2017-10-23 18:09
Ja też odejdę bo za 1800 się nie da pracować:'(
Cytować | Zgłoś administratorowi

Zobacz wszystko od:

Mirosław Podgórski

Więcej artykułów tego autora

Nowe wpisy

Otrzymasz informację o każdym nowym artykule który ukaże się na blogu.

Ostatnie komentarze

 • Amber 23.01.2018 18:02
  I have noticed you don't monetize your site, don't waste your traffic, you can earn extra cash every ...

  Czytaj więcej...

   
 • zbój 20.01.2018 15:41
  Może artykuł na tym blogu ? Subiektywnie i bez stresu :-) myślę, że blogowy wódz będzie na tak ? Może ...

  Czytaj więcej...

   
 • Paweł 20.01.2018 02:17
  2/2 Jeśli chodzi o to co zdałem to jest to wymagany egzamin gdy chce sie pracować m.in.w dyskotece, jako ...

  Czytaj więcej...

   
 • Paweł 20.01.2018 02:15
  Trudno mi o porównanie bo nigdy nie pracowałem w tej branży, więc nie chcę robić tego na podstawie ...

  Czytaj więcej...

   
 • zbój 14.01.2018 22:05
  Paweł masz możliwość porównania naszej branży ale tak bez naszego polskiego narzekania ? To co zdałeś ...

  Czytaj więcej...