kasa

Czy jest możliwe, żeby w kraju w którym każda instytucja publiczna jest dysfunkcyjna, jedna z nich nawet całkowicie niechcący i sporym kosztem społecznym była w stanie zrobić coś na czym w dłuższej perspektywie zyskają prawie wszyscy obywatele?


Umowa o pracę

Zgodnie z artykułem 22 Kodeksu Pracy każdy kto wykonuje pracę zarobkową w miejscu i czasie wyznaczonym przez przełożonego i pod jego kontrolą, prace tą świadczy w oparciu na umowie o pracę i podlega wszystkim restrykcją Kodeksu Pracy.
Nazywanie umowy o świadczenie pracy spełniającej powyższe kryteria w jakikolwiek inny sposób niż umową o pracę z mocy ustawy, nie ma mocy prawnej.

Ochroniarze na nielegalnych umowach

22 sierpnia tego roku mija 20 lat funkcjonowania ustawy o ochronie osób i mienia, podstawowego dokumentu w oparciu o który pracuje każdy ochroniarz. Przez wiele lat za zgodą rządzących w ustawie widniał i nadal widnieje chory zapis dający koncesjonowanym podmiotom możliwość stosowania nielegalnych umów zleceń w miejsce umów o pracę, tak przynajmniej do tego podeszli pracodawcy.

Dlaczego nielegalnych?

Ponieważ pracownik ochrony to tak specyficzny zawód gdzie już sama ustawa i specyfika pracy narzucają na pracodawcę czyli podmiot koncesjonowany obowiązki które same w sobie przeczą stosowaniu umów zleceń.


ZUS upomina się o swoje pieniądze

Choć wiemy z praktyki, że nasze rodzime agencje ochrony doskonale wyspecjalizowały się w dojeniu pracowników, to organizacjom takim jak Urząd Skarbowy czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie są w stanie dorównać w wykręcaniu suchego kamienia.

Mimo tego, że instytucje publiczne po części przyczyniły się do upodlenia zawodu pracownika ochrony, poprzez wybieranie w przetargach najniższej ceny, to w mojej ocenie stanowiska prezentowane przez Konfederacje Lewiatan oraz Związek Pracodawców Polskich na łamach Rzeczpospolitej są bądź wyalienowane z powodu oderwania od rzeczywistości osób wypowiadających się w imieniu tych dwóch organizacji, bądź też są celowym działaniem mającym na celu odwrócenie uwagi od tego, że to właśnie te firmy w obronie których stają dziś zarówno Pan Grzegorz Dzik jak i Pan Marek Kowalski były przez te wszystkie lata odpowiedzialne za drastycznie niskie ceny za usługi w zamówieniach publicznych wynikające z oszukiwania zarówno pracowników jak i Skarbu Państwa.

Na obronę nieuczciwych praktyk firm reprezentowanych przez wyżej wymienionych panów (choć w ich wypowiedziach nigdy się takie słowa nie znajdą) przytoczone są argumenty, że jakoby firmy te tylko dostosowywały się do zamówień.

Wszyscy ci którzy w ten sposób optymalizowali swoje koszty powinni zadać sobie teraz pytanie:

 - Czy instytucje państwowe nakłaniały ich do łamania prawa, czy też jedynym wytłumaczeniem tego typu zachowań była chęć utrzymania się na rynku wcale nie w imię dobra swoich pracowników, a jedynie w imię nie utracenia zysków z pewnych kontraktów jakimi były kontrakty państwowe.

Panie i Panowie nadchodzi czas kiedy Skarb Państwa upomina się o swoje.
Na wsze szczęście nie upomną się pracownicy bo musieli by zapłacić swoją część należności wynikająca z tytułu pracy w oparciu Kodeks Pracy.

Gospodarka narodowościowa, a branża ochrony

Co wspólnego może mieć pojęcie gospodarki narodowościowej z branżą w której pracujemy?
Właściwie wszystko, bo począwszy od tego że wszyscy płacimy podatki, a skończywszy na tym, że często zapewniamy bezpieczeństwo obiektów o znaczeniu strategicznym dla funkcjonowania państwa.

Obecny rząd choć robi wiele rzeczy inaczej niż większość z nas by chciała, to duży nacisk kładzie na egzekwowanie zwłaszcza praw majątkowych państwa jak i zwiększenie bezpieczeństwa poprzez zlikwidowanie szkodliwy społecznie nawyków i procedur przez lata funkcjonujących w naszym kraju.

Do działań takich można zaliczyć obecną sytuację kiedy władza i podległe jej instytucje przestają legitymizować patologie, także na naszym podwórku.

Każde takie działanie władz jest przez nas obserwowane, a działania które w naszej ocenie przyniosą oczyszczenie rynku z podmiotów patologicznych zarówno po stronie pracodawców jak i pracowników będą miały nasze poparcie.

Po uszy w szambie, czyli sytuacja polskich przedsiębiorców

Bo tak najkrócej można scharakteryzować sytuację w której obecnie znajdują się nasi przedsiębiorcy. To pogoń przedsiębiorców za kontraktami nieważne za ile, aby tylko mieć, a nie tak jak to przedstawiają w/w, ciche przyzwolenie instytucji publicznych doprowadziło do sytuacji w której większości z nich grozi bankructwo.

Czy dla branży ochrony to źle, jeżeli zniknie z niej 5000 pseudo firm ochrony, w mojej skromnej ocenie nie.

Likwidacja tych firm, ale także pociągnięcie do odpowiedzialności osób odpowiedzialnych w nich za nieprawidłowości funkcjonujące przez lata, może się okazać najlepszym co mogło się przytrafić branży jak i pracownikom ochrony - nie nie mam tu na myśli pseudo ochroniarzy, lecz grono 30 może 35 tysięcy prawdziwych ochroniarzy.

Organizacje pracodawców oraz PSPO

Jak większość z Was wie w zeszłym roku Polskie Stowarzyszenie Pracowników Ochrony rozpoczęło rozmowy z dwoma organizacjami pracodawców w naszej branży Polską Izbą Ochrony i Polskim Związkiem Pracodawców OCHRONA. W rozmowach tych poruszamy wiele kwestii od wizerunku branży ochrony i jej pracowników po kwestie uregulowań prawnych dotyczących całego naszego sektora.

Na rozmowach tych próbowaliśmy poruszyć też kwestie legalności i zasadności stosowania umów cywilnoprawnych przy zatrudnianiu pracowników ochrony. Wyniku tej części rozmów nie mam zamiaru publikować ponieważ są to rozmowy wewnątrz trzech organizacji i dotyczą ich członków, ale moment w którym branża się teraz znalazła najlepiej zweryfikuję podejście organizacji pracodawców do kwestii poszanowania ludzi pracujących u podstaw tej branży.

Udostepnij post na:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Zobacz wszystko od:

Paweł Bilko