paragraf1
 
W pierwszych dwóch częściach opisałem: podział na kwalifikowanego i niekwalifikowanego pracownika ochrony , legitymowanie, wezwanie do opuszczenia, opór bierny, opór czynny i część z najczęściej używanych skrótów branżowych,  kontrole bagażu i ujęcie.  Teraz pora na ochronę prawna jakiej podlegają pracownicy ochrony podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych i nie tylko oni.
 
 

Ochrona prawna pracownika ochrony.

 
Mało kto wie ( w tym prokuratorzy), że pracownicy ochrony są chronieni zapisami w prawie.
O ile osoby pracujące na obiektach obowiązkowej ochrony same powinny wiedzieć o ochronie prawnej funkcjonariusza publicznego przysługującej im na podstawie :
 

Art. 42. UoOOiM

Pracownik ochrony podczas wykonywania zadań ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie korzysta z ochrony prawnej prze-widzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych.
 

Funkcjonariusz publiczny.

 
Czyli konkretnie te zapisy:

Art. 222. KK

 § 1. Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. 
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 wywołało niewłaściwe zachowanie się funkcjonariusza lub osoby do pomocy mu przybranej, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. 
 

Art. 223. KK

 § 1. Kto, działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą lub używając broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu albo środka obezwładniającego, dopuszcza się czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, 
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 
§ 2. Jeżeli w wyniku czynnej napaści nastąpił skutek w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej, sprawca 
podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. 
 

Art. 224. KK

 § 1. Kto przemocą lub groźbą bezprawną wywiera wpływ na czynności urzędowe organu administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
§ 2. Tej samej karze podlega, kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego albo osoby do pomocy mu przybranej do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej. 
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest skutek określony w art. 156 § 1 lub w art. 157 § 1, sprawca 
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
 

Art. 224a. KK

Kto wiedząc, że zagrożenie nie istnieje, zawiadamia o zdarzeniu, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w znacznych rozmiarach lub stwarza sytuację, mającą wywołać przekonanie o istnieniu takiego zagrożenia, czym wywołuje czynność instytucji użyteczności publicznej lub organu ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia mającą na celu uchylenie zagrożenia, 
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 
 

Art. 226.  KK

§ 1. Kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 
§ 2. Przepis art. 222 § 2 stosuje się odpowiednio. 
§ 3. Kto publicznie znieważa lub poniża konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 
 

Art. 231. KK

§ 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, 
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie i wyrządza istotną szkodę, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 
§ 4. Przepisu § 2 nie stosuje się, jeżeli czyn wyczerpuje znamiona czynu zabronionego określonego w art. 228. 
 

Art. 231a. KK

 Z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych funkcjonariusz publiczny korzysta również wtedy, jeżeli bezprawny zamach na jego osobę został podjęty z powodu wykonywanego przez niego zawodu lub zajmowanego stanowiska. 
 

Każdy obywatel funkcjonariuszem publicznym.

 
I w końcu najważniejszy przepis dający prawna ochronę wszystkim pracownikom ochrony i nie tylko, bo każda osoba stająca w obronie innej osoby lub w obronie  cudzej własności.
 

Art. 231b. KK

 § 1. Osoba, która w obronie koniecznej odpiera zamach na jakiekolwiek cudze dobro chronione prawem, chroniąc bezpieczeństwo lub porządek publiczny, korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. 
§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli czyn sprawcy zamachu skierowany przeciwko osobie odpierającej zamach godzi wyłącznie w cześć lub godność tej osoby. 
 
Więcej o uprawnieniach:
 
 
 
Ilu z was zdawało sobie sprawę z przysługujących praw? 
Ilu z was zostało olanych przez prokuratorów?
 

Udostepnij post na:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Komentarze   

0 #16 sklep 2017-06-06 11:20
"na monitoringu osoba obserwowana zniszczyła towar została ujęta" dalej następują procedury a jedną podstawową z nich jest wezwanie policji by potem właściciel działał dalej. Swoje zrobiłeś, nagranie zapisz na podstawie tego możesz robić resztę, nawet jak napisano narobić policjantowi koło piór ponieważ on także ma obowiązek wykonania swoich czynności. Co nim kierowało to on sam wie. Spokojnie i nie daj się ponieść stresowi bo policjant, to nie pan i władca tylko człowiek co robi robotę jak inni.
Cytować | Zgłoś administratorowi
0 #15 Hubert Kwintal 2017-06-05 22:16
Gliniarz był albo niezbyt mądry, albo strasznie leniwy i próbował Cię zniechęcić do wzywania go do każdej pierdoły (w każdym razie do tego co on sam uważa za pierdołę). Tak czy inaczej jesteś kryty. Nie ma prawa nawet postraszyć Cię mandatem. To jest, dla odmiany, paragraf o nadużyciu uprawnień i sam możesz mu narobić koło piór.
Cytować | Zgłoś administratorowi
0 #14 wmimm 2017-06-05 22:10
Cytuję jan:
Witam mam pytanie ... J K

"Odpowiedzialność za wykroczenie z art. 66 § 1 Kodeksu wykroczeń zachodzi w stosunku do tego, kto ze złośliwości lub swawoli,chcąc wywołać niepotrzebną czynność fałszywym alarmem,informacją lub innym sposobem,wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo inny organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia. Wykroczenie to można popełnić tylko umyślnie,wymagane jest bowiem tutaj stwierdzenie złośliwości lub swawoli przy wprowadzaniu w błąd oraz chęć wywołania niepotrzebnej czynności.Wprowadzenie w błąd jest akcją celową,a więc odpowiedzialność jest ograniczona do działań związanych z zamiarem bezpośrednim. Działaniem ze złośliwości czy swawoli nie jest jednak działanie osoby będącej w przekonaniu (nawet błędnym),że w celu ratowania życia, zdrowia, mienia niezbędna jest pomoc policji, straży gminnej, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej itd." Tyle na ten temat mówią prawnicy.Jak wyglądała sytuacja ?
Cytować | Zgłoś administratorowi
+1 #13 jan 2017-06-05 21:46
Witam mam pytanie Pracuje w sklepie na monitoringu osoba obserwowana zniszczyła towar została ujęta przyjechała Policja funkcjonariusz powiedział ze da ni mandat za bez postawne wezwanie załogi czy może to zrobić Pozdrawiam J K
Cytować | Zgłoś administratorowi
-1 #12 Hubert K. 2017-05-17 02:23
Wydawać polecenia można na imprezach masowych. Niepodporządkowanie się może grozić usunięciem z terenu imprezy.
Na obiekcie można wezwać do zachowania zgodnego z prawem, do opuszczenia obiektu, albo ustalić uprawnienia do przebywania oraz tożsamość. Żaden przepis nie mówi nic na temat wezwania do okazania bagażu. Czyli podstawy prawnej nie ma.
Można natomiast poprosić. A, w przypadku domowy, dokonać ujęcia (inaczej nie da się legalnie zatrzymać tej osoby na obiekcie) i wezwać policję. Przynajmniej tak to powinno wyglądać w notatce ;)
Cytować | Zgłoś administratorowi
+1 #11 Paweł Bilko 2017-05-16 22:50
Cytuję Magda:
Mam dwa pytania, na które nie znalazłam odpowiedzi w artykule. Mianowicie, czy pracownik ochrony (niekwalifikowany) ma obowiązek podać imię i nazwisko na moje żądanie podczas "interwencji"? Drugie pytanie - czy i na jakiej podstawie, pracownik ochrony może żądać ode mnie wyjścia rzeczy z torebki po uaktywnieniu się bramki przy wyjściu obok kasy?


Pani Magdo odpowiadając na pierwsze tak jak odpowiedział Hubert, tyczy się to każdego pracownika ochrony ale wyłącznie wobec osoby wobec której podejmuje działania. Odpowiadając na drugie pytanie, Hubert nie do końca ma racje, pracownik ochrony nawet niekwalifikowany jest uprawniony do wydawania poleceń w czasie i w związku w wykonywana pracą, choć za nie wykonanie takiego polecenia nic Pani nie grozi to jednak POF jest uprawniony do tego by wydać polecenia np: "Proszę opróżnić torebkę / kieszenie" jedyne co grozi to na zasadzie dobrej woli policji jeżeli będzie Pani miała coś za co się zapomniało zapłacić to policja uzna to za brak skruchy i podniesie mandat być może nawet do maksymalnej kwoty. Jedyne polecenie które może wyegzekwować POF to polecenie nie oddalania się.
Cytować | Zgłoś administratorowi
0 #10 piotr 2017-05-16 11:52
:-) zrobię sobie taki t-shirt Art.231 B Kodeks Karny a może i coś więcej w ramach współpracy ze znajomymi ale najpierw sprawdzę czy są planowane zmiany bo głupio reklamować stare pieczywo :P
Cytować | Zgłoś administratorowi
0 #9 piotr 2017-05-16 11:38
Cytuję Kazik:
Jest to dobrze i prosto wytłumaczone. I wszyscy komendanci ochrony powinni zapoznać swoich podwładnych.
a dzięki temu i sami się zapoznają :-)
Cytować | Zgłoś administratorowi
0 #8 piotr 2017-05-16 11:35
#6 Podstawą może być Regulamin, ale NAJWAŻNIEJSZE, to użycie formy proszącej lub innej grzecznej bo to w bardzo wielu przypadkach niweluje agresję i stres, miłe słowo i uśmiech potrafią więcej niż "to inne" . Mówię to jako klient łapany na bramkach :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: aha i pamiętamy o tyle żółtej legitymacji :-)
Cytować | Zgłoś administratorowi
+1 #7 piotr 2017-05-16 11:25
Art. 231 b Kodeks Karny to nadaje się na uświadomienie wszystkim bez względu na ich zainteresowanie, czyli komunikaty z prostym tłumaczeniem z polskiego na nasze, plakaty w komunikacji /często dziwne rzeczy tam się dzieją/, mówienie każdemu- DZIAŁAJ, BO PRAWO CIĘ CHRONI, taka sugestia w tle codziennego życia.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+2 #6 Hubert K. 2017-05-15 18:32
1. Pracownik ochrony ma obowiązek wylegitymowania się na żądanie osoby, wobec której podejmuje interwencję. I tylko tej osoby. Nie świadka, nie ciekawskiego przechodnia, tylko tej, konkretnej osoby.
2. Nie ma podstawy, żeby ŻĄDAĆ. Może jedynie POPROSIĆ o DOBROWOLNE okazanie zawartości. Ale taką prośbę może, przecież przedstawić każdy, prawda? :)
Różnica jest taka, że pracownik ochrony, jeśli ma wystarczająco mocne podejrzenia może dokonać ujęcia osoby, która mu odmówi. Wtedy zabiera taką osobę do dyżurki, wzywa policję i to policja sprawdza torebkę (i co tam jeszcze postanowi sprawdzić). Jak się pomyli to ma obowiązek (moralny - nie prawny) przeprosić. Dlatego, o ile ochroniarz jest w miarę grzeczny i spokojny, nie ma sensu się wykłócać. Marnuje się wyłącznie swój czas, bo on się ucieszy, że choć przez parę minut może zejść do kanciapy, posiedzieć i robić coś konkretnego zamiast tylko stać na sklepie i się nudzić ;)
Cytować | Zgłoś administratorowi
+2 #5 Magda 2017-05-15 16:48
Mam dwa pytania, na które nie znalazłam odpowiedzi w artykule. Mianowicie, czy pracownik ochrony (niekwalifikowany) ma obowiązek podać imię i nazwisko na moje żądanie podczas "interwencji"? Drugie pytanie - czy i na jakiej podstawie, pracownik ochrony może żądać ode mnie wyjścia rzeczy z torebki po uaktywnieniu się bramki przy wyjściu obok kasy?
Cytować | Zgłoś administratorowi
+1 #4 Paweł Bilko 2017-03-21 12:35
Cytuję Michał:
ale kolega nie dodał , że pracownicy ochrony nie kwalifikowani nie podlegają ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy tylko kwalifikowani. Wiem bo mieliśmy taki przypadek.

Kolega Michał czytał może w KK:
Art. 231b. § 1. Osoba, która w obronie koniecznej odpiera zamach na
jakiekolwiek cudze dobro chronione prawem, chroniąc bezpieczeństwo lub porządek
publiczny, korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy
publicznych.
§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli czyn sprawcy zamachu skierowany
przeciwko osobie odpierającej zamach godzi wyłącznie w cześć lub godność tej
osoby.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+2 #3 Michał 2017-03-20 18:25
ale kolega nie dodał , że pracownicy ochrony nie kwalifikowani nie podlegają ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy tylko kwalifikowani. Wiem bo mieliśmy taki przypadek.
Cytować | Zgłoś administratorowi
0 #2 Kazik 2016-12-17 15:21
Jest to dobrze i prosto wytłumaczone. I wszyscy komendanci ochrony powinni zapoznać swoich podwładnych.
Cytować | Zgłoś administratorowi
0 #1 Michal 2016-07-08 00:19
Bardzo fajnie i wyczerpująco opisane
Cytować | Zgłoś administratorowi

Zobacz wszystko od:

Paweł Bilko

Nowe wpisy

Otrzymasz informację o każdym nowym artykule który ukaże się na blogu.

Ostatnie komentarze

 • mbbhgyt 23.06.2017 10:11
  Skreślany z Listy KPO, nie tracisz papierów dotyczących kwalifikacji, po uzyskaniu dokumentu od lekarza ...

  Czytaj więcej...

   
 • XXL 22.06.2017 09:29
  Kiedyś można było zawiesić licencję a teraz jesteś skreślony z listy i tracisz wszystko.

  Czytaj więcej...

   
 • Maxi 22.06.2017 00:07
  A czy ktoś wie czy w momencie gdy kończą mi się badania lekarskie, a nie robię nowych bo na razie nie ...

  Czytaj więcej...

   
 • next 17.06.2017 21:00
  tak sol podziękował pracownikom ochrony, mam nadzieje że to co powiedział wczoraj minister się spełni ...

  Czytaj więcej...

   
 • stop 15.06.2017 10:50
  Na jakiej podstawie tak sądzisz z tymi dodatkami i przeciwwskazaniami na broń bo ogólnie, to rozumiem ...

  Czytaj więcej...