kasa

Łączna kwota wydatków poniesionych na ochronę kompleksów wojskowych, za które odpowiedzialny był Inspektorat w latach objętych kontrolą (do 31 sierpnia 2016 r.) wyniosła ponad miliard złotych. Czy były to pieniądze wyrzucone w błoto? Niedawno ukazał sie artykuł Super Expressu "Pół miliarda na ochronę wojska" o to mój krótki komentarz.

Krótki komentarz

Zacznijmy od początku tego artykułu. Wszyscy są zdziwieni, że blisko pół miliarda złotych ma zostać wydane na ochronę obiektów wojskowych. Zdziwieni? Raczej nie. Wiadomo, że jakiś czas temu wprowadzono ozusowienie umów zlecenie i weszła najniższa stawka godzinowa, która co rok jest waloryzowana. Co za tym idzie koszta ochrony również będą rosły. MON będzie starał się ładować jak najwięcej kar finansowych, aby odbić się od finansowego dna w tym wypadku. Ale czy tak ma wyglądać ochrona obiektów w Polsce? Kolejną sprawą, którą chciałbym poruszyć a o której nikt w tym artykule nawet nie wspomina jest sytuacja OWC. Biorąc pod uwagę trzy formacje EPO, SUFO, OWC (mimo że OWC można nazywać również SUFO), a także porównując koszt utrzymania oraz jakość wykonywanej pracy przez te oddziały to najlepiej wypadają pracownicy cywilni armii. Problem leży jednak w etatach dla nich.

Kolejna kwestia warta uwagi to „alert” gen. Polko, dotyczący stanu ochrony polskiej armii. Według gen. Polko SUFO nie sprawdzają się najlepiej w ochronie jednostek wojskowych , brak im odpowiedniego poziomu wyszkolenia, wyposażenia co niewątpliwie przedkłada się na profesjonalne wykonywanie zadań ochronnych. Osobiście nie nazywałbym tego alarmem ponieważ taki stan rzeczy w Polsce utrzymuje się minimum od dziesięciu lat. Jest to problem długotrwały i znany nie od dziś.

Raport NIK-u

Super Express publikując swój artykuł bazował na raporcie oddziału Katowickiego NIK -u , który kontrolował IWSzP w Bydgoszczy. IWSzP jest podmiotem, który w głównej mierze odpowiada za stan ochrony obiektów w Polsce. Poniżej zaprezentuje stanowisko NIK-u w kwestii nieprawidłowości wskazanych podczas kontroli, możliwych zagrożeń jakie one niosą oraz proponowanych rozwiązań wykazanych uchybień.

Wykazane nieprawidłowości

Jak stwierdził Szef Oddziału Operacyjnego „do najczęściej występujących problemów i nieprawidłowości jakie występowały w trakcie realizacji zadań ochronnych przez SUFO” min. jest:

1) nieprzestrzeganie przez przedsiębiorców zapisów umownych (np. nieterminowy przyjazd grupy interwencyjnej, brak pracownika ochrony na posterunku, niekompletne wyposażenia pracowników ochrony, przybycie pracownika do pełnienia służby po spożyciu alkoholu, pełnienie ochrony przez pracowników powyżej czasu określonego w umowie itp.), w tym także podważanie postanowień już zawartych umów,

2) brak właściwego, często jakiegokolwiek, zaangażowania w wykonywane zadania przez pracowników ochrony,

3) nierealizowanie lub jedynie pobieżne wykonywanie kontroli i nadzorów służb ochronnych, zgodnie z zapisami w umowach, przez uprawnionych przedstawicieli przedsiębiorców, tj. osób nadzorujących właściwe wykonywanie umowy, dowódców ochrony itp.,

4) brak podstawowej znajomości specyfiki chronionych obiektów wojskowych przez uprawnionych przedstawicieli przedsiębiorców,

5) niski poziom znajomości zasad posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego i bronią palną,

6) słaba znajomość procedur w zakresie postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej, np. napadu na chroniony obiekt,

7) niezgodność dokumentacji z wymogami rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie ochrony przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne terenów jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej,

8) wpuszczanie na teren chroniony osób nieuprawnionych, bez uprzedniej kontroli dokumentów,

9) bardzo duża rotacja pracowników ochrony mająca negatywny wpływ na jakość świadczonych usług,

10) konieczność ciągłego sprawowania nadzoru i kontroli wykonywanych zadań ochronnych przez osoby odpowiedzialne za problematykę ochrony po stronie Zamawiającego,

11) nieuzasadnione żądania przez przedsiębiorców zmiany wartości wynagrodzenia umownego,

12) świadome zawyżanie kosztów realizacji usług ochronnych przez przedsiębiorców będących jedynymi podmiotami świadczącymi ww. usługi w danym rejonie, a także prawdopodobieństwo wystąpienia zmowy przetargowej.

Możliwe zagrożenia

 Zdecydowana większość obiektów jednostek wojskowych jest ochraniana siłami SUFO, co zdaniem Szefa Oddziału Operacyjnego generuje określone zagrożenia, w tym:

1) znaczący wzrost cen usługi SUFO oraz przewidywany dalszy wzrostu kosztów (od 30% do 40%) spowodowany:
-wprowadzeniem od 1 stycznia 2017 r. tzw. „minimalnej stawki godzinowej”, waloryzowanej corocznie zgodnie ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia (stosownie do przyjętych zasad minimalna stawka godzinowa od 1 stycznia 2017 r. ma wynosić ok. 13,00 zł brutto),
-przewidywanym wzrostem od 1 stycznia 2017 r. kosztów po stronie pracodawcy związanych z podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę (dotyczy pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę) do kwoty 2000,00 zł brutto;
-wycofaniem się z zawierania umów wieloletnich na ochronę,

2) monopolizacja rynku ochrony przez firmy ochroniarskie (konsorcja), a co się z tym wiąże możliwość występowania zmowy cenowej,

3) niski poziom realizacji zadań ochronnych przez pracowników SUFO, co skutkowało nałożeniem w 2015 r. 1 085 kar umownych na kwotę 2 726,4 tys. zł oraz 669 kar umownych w pierwszym półroczu 2016 r. na kwotę 1 976,7 tys. zł.,

4) zakłócenia w realizacji ochrony związane z wygasaniem obowiązujących umów oraz procedurami odwoławczymi podczas wyłaniania nowych wykonawców (odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej)

Sugerowane rozwiązania

Jako propozycje docelowych rozwiązań w systemie ochrony obiektów wojskowych podano:

•  ograniczenie do niezbędnego minimum udziału SUFO w ochronie obiektów wojskowych np. poprzez kontraktowanie usług ochronnych SUFO tylko do ochrony obiektów administracyjnych lub o niskim znaczeniu bojowym (place ćwiczeń, parki sprzętu, strzelnice wojskowe, itp.), poprzez wystawianie nieetatowych wart z pododdziałów jednostek wojskowych o wysokim stopniu ukompletowania oraz zwiększenie udziału OWC w ochronie fizycznej obiektów,

•  przenoszenie (a nie likwidację) uzyskiwanych etatów pracowników OWC z rozformowywanych jednostek do ochrony innych obiektów wojskowych, w których zadania ochronne realizuje SUFO,

•  przywrócenie w ochronie obiektów właściwej roli psów służbowych (wartowniczych), które w znacznym stopniu podnoszą skuteczność ochrony fizycznej obiektu (koszt zakupu jednego psa służbowego wynosi 3-5 tys. zł, jego specjalistycznego wyszkolenia wraz z przewodnikiem ok. 5 500 zł, a utrzymanie w skali miesiąca wynosi ok. 270 zł, okres ich służby trwa od 8 do 10 lat),

•  wzmacnianie ochrony zewnętrznej lotnisk, składów i innych obiektów wojskowych przez Żandarmerię Wojskową, rezygnując tym samym z patroli interwencyjnych SUFO

Podsumowanie

Należałoby się zastanowić jaki efekt i jaki poziom ochrony chcemy uzyskać? Czy zależy nam na tym aby ochrona jednostek wojskowych była skuteczna czy też tania? Niestety cena nie idzie tu w parze z jakością wykonania usługi. Tańsza opcja świadczy o niskiej jakości ochrony, braku efektywności a przede wszystkim braku profesjonalizmu, wyszkolenia i wyposażenia pracowników. Nie mówiąc już o tym, że niska stawka godzinowa świadczy o przedmiotowym traktowaniu pracownika co jest nieetyczne, niedopuszczalne ponieważ godzi w niezbywalne prawo każdego człowieka jakim jest godność osobista. Ponieważ za jakość się płaci a w tym przypadku jakość ochrony ma również swoją cenę. Ceną tą jest profesjonalne wyszkolenie i wyposażenie pracowników ochrony, odpowiednia stawka godzinowa oraz zapewnienie odpowiedniego zaplecza technicznego i wsparcia logistycznego. Czynnik techniczny oraz czynnik ludzki w tym przypadku muszą wzajemnie się uzupełniać. Rozwój nowej technologii, monitoring i cały system alarmowy mają za zdanie zapewnić skuteczną ochronę ale nie kosztem pracowników, ponieważ nie są w stanie skutecznie i w pełni zastąpić pracy człowieka. W razie napadu, włamania jednak to człowiek udaje się na miejsce zdarzenia w celu podjęcia interwencji i żadna maszyna tego za nie go nie zrobi. W pewnych aspektach życia oraz funkcjonowania człowieka czynnik ludzki jest nieodzowny i niezastąpiony. Dlatego nie możemy zapominać, że jakość ma swoją cenę a tę jakość może zapewnić tylko i wyłącznie w pełni wykwalifikowany czynnik ludzki.

Udostepnij post na:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Komentarze   

+2 #10 wmimm 2017-11-18 11:34
Branża jest zdecydowanie niedofinansowana, pokutuje nadal możliwość zatrudniania ludzi z łapanki, co jest zrozumiałe ponieważ profesjonalistów na rynku brakuje. Realna płaca dla KPO przy 184 godz. to 6000 zł netto. I zaraz za głowę złapią się przedsiębiorcy, że herezje wygaduję. NIE !!!. Wiem, co mówię. Wtedy pracownika będzie stać na wszelkie opłaty związane ze szkoleniem , zakup sprzętu ( gadżetów :-) ) , będzie wypoczęty i z chęcią przyjdzie do pracy. Mało tego , nawet do przepisów zaglądnie , aby być na bieżąco...i może kształcić się dalej zacznie :-) . Realne ??? Oczywiście, że tak :-) .
Cytować | Zgłoś administratorowi
+1 #9 zbój 2017-11-16 13:04
W SUFO w wielu przypadkach po likwidacji OWC pozostały te same osoby bo niby miałyby zmieniać miejsce pracy ? to o co chodzi z tym , tu cytuję "wylegarnia patologii" ? Znowu tradycyjnie branża ochrony opluwa siebie nawzajem ale mnie już to nie dziwi, niestety.
Cytować | Zgłoś administratorowi
0 #8 Dowódca 2017-11-16 05:54
Polikwidowali OWC bo było niby drogo teraz jest ból d.. prywatne firmy ochrony dawni już powinny być wyrzucone za mury jednostek, wylegarnia patologii, tyle w temacie. Czekamy na powtorna reaktywacje OWC
Cytować | Zgłoś administratorowi
+1 #7 zbój 2017-11-15 22:02
Artykuł porusza fajny temat a życie pokazuje brak stabilnej polityki resortu w tej sprawie. Wojsku lub OWC trzeba stworzyć warunki jakie SUFO nigdy nie dostaną a to kosztuje. Wiele zależy także od stabilności pracy na rzecz j.w. czego obecne krótkie kontrakty nie zabezpieczają. Jeżeli kogokolwiek drażni SUFO na bramie głównej bo nie może pojąć że jednak cywil może chronić wojsko, to niech ŻW lub obsada Pionu Ochrony danej jednostki zamieni się z nimi, gwarantuję zadowolenie SUFO z takiego obrotu sprawy bo teraz są oni chłopcami do bicia i chętnie pójdą na spokojne cieplarniane posterunki daleko od oczu cywili. Ciekawi mnie też kiedy OWC dostanie wysokie wynagrodzenie za swoje etatowe godziny bo przy 12tkach to szału nie ma.
Cytować | Zgłoś administratorowi
-2 #6 zbój 2017-11-15 19:46
cytat "2) monopolizacja rynku ochrony przez firmy ochroniarskie (konsorcja), a co się z tym wiąże możliwość występowania zmowy cenowej," wiadomo, że duży może więcej, nie wiem czy ileś tam malutkich firm starało się wygrać przetarg jako jeden twór biznesowy poza tym żadna AO nie zmuszała j.w. do likwidowania OWC, to wojsko otrzymuje pewną ilość gotówki na koszty ochrony i to wojsko pisze czego oczekuje i to ono wybiera sobie tego kto ma realizować te zadania. Wszyscy wiemy, że żaden odpowiedzialny za te sprawy nie podłoży się podpisując umowę z droższym oferentem chyba, że oferta jest zdecydowanie lepsza od konkurencji ale ... na wszelki wypadek niech ktoś inny zdecyduje. Państwowe to nie moje i tyłek muszę chronić. Później najwyżej będę ich karał finansowo za wszystko bo AO nie i tak nie odważy się ukarać j.w. za łamanie ustaleń nie chcąc palić mostów. Mam nadzieję, że jest jakiś Raport o grzechach instytucji państwowych.
Cytować | Zgłoś administratorowi
-1 #5 zbój 2017-11-15 19:07
cytat "5) niski poziom znajomości zasad posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego i bronią palną," racja ale łatwo to poprawić prowadząc cykliczne odświeżające zajęcia praktyczne /z bronią nie jest źle, gorzej z technikami/ Odświeżanie, to nie przerabianie całego podręcznika o czym nikt nie pamięta tylko ćwiczenie kilku technik z którymi każdy SUFO powinien radzić sobie podczas stresu np. alarmu na j.w. Sens ćwiczeń - zapamiętywanie i doskonalenie ale nie róbmy z tego manewrów i igrzysk olimpijskich za setki pln bo ochroniarza na to nie stać. Zapominanie umiejętności i wstyd z tego powodu to ludzka rzecz, pomóc może jakiś ? miesięczny plan.
Cytować | Zgłoś administratorowi
-1 #4 zbój 2017-11-15 18:49
cytat "6) słaba znajomość procedur w zakresie postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej, np. napadu na chroniony obiekt" tutaj nie ma wielkiej filozofii ponieważ ta informacja jest w XXXX :lol: niestety wiedza CZĘŚCI żołnierzy czy pracowników cywilnych w tym zakresie jest żadna i tutaj świadomie generalizuję czyli robię dokładnie to samo co oceniający SUFO
Cytować | Zgłoś administratorowi
+1 #3 zbój 2017-11-15 18:03
cytat "10) konieczność ciągłego sprawowania nadzoru i kontroli wykonywanych zadań ochronnych przez osoby odpowiedzialne za problematykę ochrony po stronie Zamawiającego," - zapisy umów obowiązują wszystkie strony umowy, kontrolujący żołnierz NIE przyjeżdża do j.w. tylko do SUFO ale dzięki temu może odhaczyć zapis kontraktu i nawet doczepić się do niby niezgodnego z ogólnym zapisem w sprawie ubioru wzorem na ...sznurowadłach i ukarać finansowo. Ja pokazuję pewien absurd w interpretacji tego co i tak musi być zrobione.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+1 #2 zbój 2017-11-15 17:28
1/Sami zlikwidowali OWC (+ inne WSO): wielu KPO pracuje w SUFO w tych samych miejscach 2/Sami narzucają czas trwania kontraktów. 3/Sami NIE potrafią wykorzystać zasobów SUFO. 4/Sami podchodzą leniwie a nawet z gorszą wiedzą do obowiązków ochronnych, więcej - jeżeli mundurowy zastępuje kontraktora, to zmniejsza ilość własnych zadań lub poprawia dla siebie komfort ich realizowania a sposób podchodzenia do pracy zależy od człowieka a nie od formacji. 5 Poza tematem: żaden resort w kraju nie potrafi lub nie chce umieścić w systemie szerokiego bezpieczeństwa prywatnych służb ochrony możliwe więc, że KPO nie będzie się z nikim i niczym identyfikował skoro jest tak traktowany.
Cytować | Zgłoś administratorowi
-2 #1 Mirek 2017-11-15 12:30
Pytanue zssadnucze: a to już wojsko w Polsce nue miże,nie umie sue sani ochronić? Potrzebny cywil z oepeszą by chronić wojsko?
Cytować | Zgłoś administratorowi

Zobacz wszystko od:

Piotr Jania

Nowe wpisy

Otrzymasz informację o każdym nowym artykule który ukaże się na blogu.

Ostatnie komentarze

 • kkugur 20.07.2018 02:02
  viagra professional 120 pills viagra boots online http://canadian-pharman.com

  Czytaj więcej...

   
 • zbój 17.07.2018 19:39
  sól ziemi, wreszcie ktoś to powiedział otwarcie

  Czytaj więcej...

   
 • gosia 17.07.2018 10:50
  cały ten przepis to wyciagnięcie kasy. To prawda w tym kraju łupi sie nas, to tak jakby każdy ...

  Czytaj więcej...

   
 • zbój 10.07.2018 18:56
  A ewentualne zwiększenie godzin do ustawowych nieprzekraczających 50 (Ustawa o ochronie osób i mienia ...

  Czytaj więcej...

   
 • zbój 21.05.2018 10:18
  Jesteśmy rozbici na drobne kawałeczki, gdzieś tam niby zorganizowani w strukturę związku, stowarzyszenia ...

  Czytaj więcej...