miasto

Ostatnio jeden z moich kolegów był poirytowany tym, że po raz trzeci w tym roku musi robić badania lekarskie do kolejnej pracy. Gdyby znał wcześniej kilka przepisów prawa to nie musiałby wcale tychże badań wykonywać.

W dzisiejszych czasach często zmieniamy pracę a pracownicy ochrony są jedną z tych grup zawodowych, które pracodawców zmieniają tak szybko jak rękawiczki. Taki stan rzeczy związany jest z tym, że na przykład firma, która zatrudniała ludzi dotychczas przegrała przetarg i jej pracownicy przechodzą do nowego pracodawcy. Często zatrudnia się ludzi w więcej niż jednej spółce. Sami pracownicy szukając dodatkowego źródła dochodu angażują się w kilku firmach na wielu etatach. Sytuacja na rynku pracy powoduje, że pracownik może sam wybierać gdzie będzie pracował i często po kilku dniach rezygnuje z jednej firmy na rzecz drugiej. Teoretycznie można być zatrudnionym na nieskończenie wielu etatach ale w praktyce bywa często, że w ciągu roku podejmujemy pracę kilka a nawet kilkanaście razy. 

Wyobraźmy sobie taką sytuacje, że pracownik w przeciągu tylko jednego roku obejmował nową posadę dwanaście razy a w tym równolegle był zatrudniony u różnych pracodawców. Zgodnie z zapisami kodeksu pracy, kandydat na dane stanowisko musi wykonać wstępne badania lekarskie.

Art. 229. § 1. Wstępnym badaniom lekarskim podlegają:
1) osoby przyjmowane do pracy.

Odnosząc się do powyższego przykładu, wychodzi na to, że ubiegający się o zatrudnienie na umowę o pracę musiałby dwanaście razy w ciągu dwunastu miesięcy wykonać badania wstępne. Na szczęście znowelizowano 1 kwietnia 2015 roku artykuł 229 i dodano do niego zapisy określające kto może uniknąć niepotrzebnych badań.


Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby:
1) przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą;
2) przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.
Punkt 2 stosuje się odpowiednio w przypadku przyjmowania do pracy osoby pozostającej jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą.

W związku z powyższym z obowiązku wykonywania badań wstępnych zwolnione są osoby które przyjmują się do pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu umowy o pracę u tego samego albo nowego pracodawcy oraz osoby podejmujące dodatkowy etat.

Przy czym należy pamiętać, że aby być zwolnionym z niepotrzebnych badań, musimy posiadać aktualne orzeczenie lekarskie.

Kto nie musi robić badań wstępnych, okresowych i kontrolnych?

Kwalifikowani pracownicy ochrony dzięki nowelizacji 1 stycznia 2014 roku ustawy o ochronie osób i mienia zostali całkowicie zwolnieni z konieczności przechodzenia badań przewidzianych w kodeksie pracy. Wynika to z faktu, że kwalifikowany pracownik ochrony w związku z wykonywanym zawodem zobowiązany jest odbyć badania lekarskie i psychologiczne niezbędne do uzyskania wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. Taki stan rzeczy reguluje art. 33a ust. 3 ustawy z 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia:

Badania lekarskie i psychologiczne, którym jest obowiązana poddać się osoba, ubiegająca się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, oraz badania lekarskie i psychologiczne, którym jest obowiązana poddać się osoba posiadająca taki wpis, w stosunku do pracowników przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę, a orzeczenie lekarskie wydane na podstawie badań lekarskich, w obu przypadkach, traktuje się jako orzeczenie, o którym mowa w art. 229 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

Wyeliminowano w ten sposób konieczność poddawania się dwukrotnie tym samym badaniom a orzeczenie lekarskie potrzebne do uzyskania kwalifikacji należy traktować jako równoważne z badaniami wstępnymi, okresowymi i kontrolnymi wynikającymi z kodeksu pracy.

Z całą pewnością badania wykonywane przez kwalifikowanych pracowników co trzy lata znacząco wykraczają poza zakres badań przewidzianych w kodeksie pracy.

Niestety nie wszyscy pracodawcy wiedzą jeszcze o tym, że można oszczędzić pracownikowi wizyt u lekarza. A może nie chcą wiedzieć?

 

Udostepnij post na:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Zobacz wszystko od:

Mirosław Podgórski

Więcej artykułów tego autora

Nowe wpisy

Otrzymasz informację o każdym nowym artykule który ukaże się na blogu.

Ostatnie komentarze

 • kkugur 20.07.2018 02:02
  viagra professional 120 pills viagra boots online http://canadian-pharman.com

  Czytaj więcej...

   
 • zbój 17.07.2018 19:39
  sól ziemi, wreszcie ktoś to powiedział otwarcie

  Czytaj więcej...

   
 • gosia 17.07.2018 10:50
  cały ten przepis to wyciagnięcie kasy. To prawda w tym kraju łupi sie nas, to tak jakby każdy ...

  Czytaj więcej...

   
 • zbój 10.07.2018 18:56
  A ewentualne zwiększenie godzin do ustawowych nieprzekraczających 50 (Ustawa o ochronie osób i mienia ...

  Czytaj więcej...

   
 • zbój 21.05.2018 10:18
  Jesteśmy rozbici na drobne kawałeczki, gdzieś tam niby zorganizowani w strukturę związku, stowarzyszenia ...

  Czytaj więcej...