ludzie3

Dnia 22 sierpnia obchodzimy nieoficjalny Dzień Pracownika Ochrony, gdyż właśnie tego dnia w 1997 roku, została wprowadzona w życie ustawa o ochronie osób i i mienia, która reguluje prawnie pracę ochroniarzy. W tym roku przypada okrągła rocznica bo dwadzieścia lat tzw. legalnej branży. Czemu nie mamy OFICJALNEGO święta jak np. „żetony”, którzy mają zapis w swojej ustawie Art. 15. "Świętem Żandarmerii Wojskowej jest dzień 13 czerwca". Z kolei ich koledzy policjanci natomiast mają swoje święto 24 lipca.

Gdybyśmy mieli swoje święto moglibyśmy w ten dzień docenić pracę ludzi, którzy na co dzień dbają o porządek i chronią mienie. Nawet Rosjanie mają Dzień Ochroniarza, który obchodzony jest od 2005 r. Inicjatorem jego ustanowienia był jeden z większych rosyjskich portali internetowych sec.ru. Tradycyjnie tego dnia odbywają się finały wszechrosyjskiego konkursu piękności o tytuł Miss Security.A My co mamy?

Jak nas widzą politycy?

W 2012 roku przedmiotem rozmów w komisji spraw wewnętrznych było uchwalanie dnia "pracownika ochrony" ale temat upadł. Poniżej zapis z posiedzenia komisji. Wnioski wyciągnijcie sami.

Poseł Janusz Dzięcioł (PO): Szanowny panie przewodniczący, panie posłanki, panowie posłowie, tak jak już wspominał pan przewodniczący, na ostatnim posiedzeniu Komisji obiecaliśmy sobie, że kiedy zacznie się VII kadencja Sejmu, wrócimy do sprawy i porozmawiamy o sprawie ustanowienia dnia 22 sierpnia Dniem Pracownika Ochrony. W związku z tym chciałbym państwu przedstawić krótką charakterystykę. W Polsce działa ponad 5 tys. firm legitymujących się koncesją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, uprawniającą do wykonywania usług z zakresu ochrony osób i mienia. Szacuje się, że podmioty te zatrudniają ponad 250 tys. pracowników ochrony, więc jest to wielka rzesza ludzi. Dnia 22 sierpnia 1997 r. weszła w życie ustawa o ochronie osób i mienia, której zadaniem było uporządkowanie komercyjnego rynku koncesjonowanych usług. Tym samym, prywatne firmy stały się odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Aktualnie, ponad połowę pracujących w branży stanowią licencjonowani pracownicy ochrony fizycznej I i II stopnia, którzy chronią obiekty, obszary i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie, imprezy masowe, obiekty komercyjne, sportowe, a także setki tysięcy klientów indywidualnych. Państwo, doceniając rolę prywatnej ochrony w Polsce, przekazuje część swoich zadań ze sfery bezpieczeństwa publicznego firmom komercyjnym. Proces ten trwa i obejmuje coraz więcej obszarów. Prywatny sektor ochrony wielokrotnie zdał egzamin, stosując efektywniejsze i tańsze systemy ochrony. Realizacja wszystkich powierzonych zadań jest możliwa dzięki odpowiedzialnej pracy pracowników ochrony fizycznej – tych z licencjami i tych bez licencji. Ta ogromna rzesza ludzi, która na co dzień dba o bezpieczeństwo osób i mienia, wielokrotnie naraża swoje życie i zdrowie, zasługuje na takie wyróżnienie. Dlatego wnoszę, panie przewodniczący, żebyśmy dzień 22 sierpnia uchwalili Dniem Pracownika Ochrony.

Przewodniczący poseł Marek Biernacki (PO): Pan poseł Tomasz Kaczmarek, później pan poseł Artur Górski.

Poseł Tomasz Kaczmarek (PiS):Bardzo dziękuję. Panie przewodniczący, szanowni państwo, po pierwsze, chciałbym się odnieść do daty. Dzień przedtem mamy święto Policji, trzeba tutaj podkreślić, że policjanci są tą grupą zawodową szczególnie narażoną na utratę życia i zdrowia i łączenie dzień po dniu takiego święta wydaje mi się troszeczkę niepoważne. Poza tym, drodzy państwo, trzeba odnieść się do tego, kto w tych firmach prywatnych ochroniarskich pracuje. Niejednokrotnie – będę się tu roboczo odnosił do swojego wcześniejszego doświadczenia zawodowego – niejednokrotnie są to ludzie, którzy mają swoją kartę drogi zawodowej po prostu „zaczernioną” i prowadzone były przeciwko nim postępowania karne. Niektóre z tych osób były karane. Jeżeli mówimy tutaj o dobrej, odpowiedzialnej pracy pracowników ochrony, należy się odnieść też i w kontekście tego, co miało miejsce w Warszawie, przy likwidacji Kupieckich Domów Towarowych, gdzie firma Zubrzycki ewidentnie naruszała przepisy prawa, siłą, niezgodnie z obowiązują- cym prawem usuwała tych ludzi z tego budynku. W kontekście tego, w jaki sposób firmy ochroniarskie zachowują się podczas ochrony imprez masowych, ja zgłaszam swój jednoznaczny sprzeciw do tej uchwały i nie wyobrażam sobie, szanowni państwo, aby ona mogła przejść. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący poseł Marek Biernacki (PO): Dziękuję. Trzeba przyznać, że jestem zaskoczony tym głosem, bo wtedy, w sierpniu, wszystkie kluby były za tą uchwałą, za tą inicjatywą. Proszę bardzo, pan poseł Artur Górski

Poseł Artur Górski (PiS): Panie przewodniczący, to chyba mnie musiało wtedy nie być, dlatego, że ja uważam ten pomysł za całkowicie absurdalny. Ludzie, którzy kierują tymi firmami, mają swoją przeszłość, albo związaną z Milicją Obywatelską, albo ze służbami specjalnymi, powiem więcej: firmy ochroniarskie są często legalnym sposobem, to znaczy, jest to legalny instrument do ściągania haraczy od obywateli. Dam taki przykład z mojej własnej rodziny. Członek mojej własnej rodziny miał salon w śródmieściu, przy ulicy Chełmskiej. Po prostu w pewnym momencie przyszła do niego firma ochroniarska z propozycją objęcia ochroną tego salonu. Gdy ta propozycja została odrzucona, to dwa dniu później zostały zbite szyby. „Nieznany sprawca” zbił szyby w tym salonie. Na początku, to była bardzo niska opłata miesięczna za taką ochronę firmy ochroniarskiej, uznanej, renomowanej firmy ochroniarskiej, można by powiedzieć, po czym, w bardzo krótkim okresie, te opłaty bardzo znacząco wzrosły. Naprawdę, moim zdaniem, firmy ochroniarskie, to jest z jednej strony, w znacznej mierze – nie generalizując, ale w znacznej mierze – miejsce, gdzie rzeczywiście byli pracownicy służb, byli pracownicy milicji się usytuowali i jest to, naprawdę, na granicy z mafią. My, poprzez Dzień Pracowników Ochrony nie możemy honorować tych firm, dopóki ci ludzie nie zostali zweryfikowani, dopóki byli milicjanci, dopóki byli pracownicy służb PRL nie kierują tymi firmami i dopóki te firmy nie przestaną działać w tak łobuzerski sposób. Dziękuję.

Przewodniczący poseł Marek Biernacki (PO): Bardzo proszę, pan poseł…

Poseł Tomasz Kaczmarek (PiS): Ja, jeśli można, w kwestii uzupełnienia jedno zdanie, panie przewodniczący. Chciałbym to podkreślić, że te firmy ochroniarskie wielokrotnie przenikają się ze światem przestępczym. Państwo wiecie, że ochraniają różnego rodzaju kluby nocne, dyskoteki, puby, tam się szerzy handel narkotykami. No, po prostu ten pomysł jest nie do pojęcia, dlatego chciałbym tutaj…

Przewodniczący poseł Marek Biernacki (PO): Poseł Kamiński, proszę.

Poseł Mariusz Kamiński (PiS): Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, wydaje mi się, że to jest jakiś żartobliwy pomysł. Dlaczego mielibyśmy wyróżniać akurat tę część, jednak prywatnego biznesu? Oczywiście o bardzo specyficznej proweniencji, bo w pierwszej połowie lat 90., to firmy te były niemalże całkowicie zdominowane przez funkcjonariuszy, byłych funkcjonariuszy komunistycznej policji politycznej, czyli SB. W dalszym ciągu wiele tych dużych firm, czołowych firm na tym rynku, to są byli esbecy. Ale dla mnie szokujące są niektóre treści uzasadnienia, jeżeli taka jest wizja państwa Platformy Obywatelskiej – bo przecież pan poseł Dzięcioł jest przedstawicielem tego klubu. Mam nadzieję, że państwo się zreflektujecie. Ja przeczytam jedno zdanie, dla mnie to jest szokujące zdanie: „Państwo doceniając rolę prywatnej ochrony w Polsce, przekazuje część swoich zadań ze strefy bezpieczeństwa publicznego firmom komercyjnym”. Chyba żartujecie państwo, naprawdę? To jest kompletne nieporozumienie. Dlaczego akurat ta grupa zawodowa, specy- ficzna bardzo, miałaby być tak wyróżniona, aż specjalną uchwałą Sejmu, aż specjalny dniem? A może hutnicy, tramwajarze? Też ich jest bardzo wielu, wielu pracuje w firmach publicznych, samorządowych itd. Tu mamy do czynienia z sektorem całkowicie prywatnym. To jest całkowicie niepoważne. Traktujmy poważnie autorytet Sejmu, niezależnie od tego, jak go ocenia publiczność, to nie pogrążajmy w ocenie opinii publicznej autorytetu Sejmu, bo jednak jest to czołowa, najważniejsza instytucja w państwie demokratycznym, i nie podejmujmy tak niepoważnych uchwał, jeszcze zwłaszcza z tak szokującym uzasadnieniem.

Przewodniczący poseł Marek Biernacki (PO): Święto Policji jest 21 lipca. Większość pytań będziecie państwo mogli powtórzyć, adresując je do ministrów. Chcę państwu wszystkim zwrócić uwagę, że UEFA też właśnie poprzez firmy prywatne będzie zabezpieczała stadiony. To chyba, mam nadzieję, wszyscy wiedzą i się w tym orientują? Uważam, że … Zresztą, jak podkreślałem, był to pomysł tej dyskusji, był to projekt, który był uzgodniony ze wszystkimi klubami – wszystkimi klubami w tamtej kadencji i akurat panów nie było.

Poseł Mariusz Kamiński (PiS): Nie, nie, przepraszam bardzo, to sytuacja się zmieniła.

Przewodniczący poseł Marek Biernacki (PO): Dlatego też jestem zaskoczony panów reakcją i niepotrzebnym upolitycznianiem, ponieważ uchwały tego typu, wszystkie uchwały tego typu w poprzedniej kadencji w tej Komisji, to pamiętają wszyscy, przechodziły za zgodą, ucierane w rozmowach między kolegami-posłami. To chcę powiedzieć. Powinniście też wiedzieć o tym, bo to było wspólne, dlatego jestem tym zaskoczony. Moja propozycja jest taka, że kończymy na dziś tę dyskusję, jutro jest rozmowa, bo będą panowie ministrowie, będą dyrektorzy departamentów, Komendant Policji, i te wszystkie pytania będzie można do nich powtórzyć. A teraz proszę, jeszcze raz pan Artur Górski i jeszcze raz pan minister Kamiński.

Poseł Artur Górski (PiS): Po pierwsze, jutro o 17.00 mamy Komisję. Niestety, jutro są uroczystości związane Żołnierzami Wyklętymi i bardzo wielu posłów PiS tu nie będzie, bo jest to święto, ważna tradycja, którą musimy kontynuować. Dlatego akurat jutro nie będę mógł być na posiedzeniu Komisji, bo będę brał udział w tych uroczystościach, jako oficjalny przedstawiciel mojej partii. Natomiast chcę powiedzieć, panie przewodniczący, że ja, z kolei, jestem zdziwiony. Bardzo pana szanuję, jest pan bardzo przyzwoitym człowiekiem, ale że pan do tego pomysłu tak bezrefleksyjnie podchodzi? Przecież pan, panie przewodniczący, doskonale wie, co to są za firmy, jacy ludzie są w tych firmach, jaką one działalność prowadzą, jaka jest ich geneza, nie generalizując, ale w wielu przypadkach.

Przewodniczący poseł Marek Biernacki (PO): Przepraszam bardzo, czy te firmy działają nielegalnie? Czy są instrumenty kontroli od CBA po CBŚ, po Policję, po służby specjalne? To są wszystko instytucje, mówimy o ludziach, którzy pracują legalnie – legalnie. To chyba jest jakieś niezrozumienie z państwa strony, że przedstawiacie to, jakby to była mafia, która działa legalnie, czy nielegalnie? – Bo ja już nie rozumiem, już się pogubiłem, przyznaję, po niespodziewanym takim ataku. Dla mnie to jest… jestem zaskoczony, bo było tyle lat na uporządkowanie. Jeżeli są uwagi, to było tyle lat, że te wszystkie ugrupowania mogły tę scenę uporządkować. Jak się nie mylę, ustawy były podnoszone – to było 10 lat temu – przez ówczesnego ministra. Regulowały to ustawy i były wprowadzone systemy kontrolne, które później zostały zaniechane. Ale było to 10 lat temu, więc każdy miał czas. Nie chcę robić tu żadnej polityki, dyskusji politycznej, uważam, że to nie miejsce przy uchwałach komisyjnych. Jeżeli jest duża grupa posłów przeciwnych, to nie będziemy tego preferować. Jestem tylko zaskoczony, ponieważ na Komisji – można zajrzeć do protokółu, była zgoda wszystkich na tego typu zachowania. To mnie tylko dziwi. Zamykam posiedzenie Komisji. Jutro możemy kontynuować dalej.

Poseł Mariusz Kamiński (PiS): A konkluzja, panie przewodniczący? Mamy inicjatywę, rozumiem, że ta inicjatywa pada, tak?

Przewodniczący poseł Marek Biernacki (PO): Jutro tę dyskusję kontynuujemy. Traktuję te wszystkie pytania, te wszystkie uwagi, zasadne, niezasadne… jutro będą adresaci i mam nadzieję, że wszystkie te pytania zostaną powtórzone.

Poseł Artur Górski (PiS): Panie przewodniczący, musi się pan liczyć z tym, że jeżeli sprawa trafi na Sejmu, do sali sejmowej, i tam będzie dyskutowana – będzie wielka awantura.

Przewodniczący poseł Marek Biernacki (PO): Panie pośle, pan mnie nie słyszał, dlaczego mnie nie słuchasz? Mówiłem wyraźnie, że tego typu uchwały zawsze wchodziły i wchodzą, to powiedziałem dzisiaj, jak jest zgoda całej Komisji, bo to jest projekt komisyjny. Trudno, żeby projekty komisyjne wchodziły większością głosów. Taka była zasada. Uważam, że to jest wtedy bez sensu.

Podsumowanie

Czytając ten zapis nasunęła mi się pewna myśl dotycząca sytuacji, kiedy to kordon policji podczas zabezpieczania manify zostaje obrzucony obelgami typu ZOMO, ORMO przez demonstrantów itp. Co taki policjant rocznika ‘89 miał wspólnego z tymi organizacjami? To samo co ma wspólnego np. SB-cka firma z dniem pracownika ochrony? Czemu wrzucono nas do jednego worka?

22 sierpnia jest symboliczną data naszego święta, prawdopodobnie w tym dniu będzie jakaś wzmianka w prasie czy telewizji. Jak do dnia ochroniarza podejdą sami pracodawcy? Nie mówię żeby każdemu z pracowników dać dzień wolny, ale może jakiś bon podarunkowy lub zwiększona premia regulaminowa? A może warto w tym dniu złożyć chociażby życzenia swoim podwładnym i podziękować im za trud i zaangażowanie w pracę. Drogi Pracodawco pamiętaj w którym miejscu byłeś a w którym jesteś teraz i komu zawdzięczasz swojego ” ASTON MARTIN ONE-77”

Calość przebiegu posiedzenia ( KLIKNIJ TUTAJ )

Udostepnij post na:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Komentarze   

+2 #6 wmimm 2017-07-15 08:17
Święto jak każde inne, na pewno zasługuje na wyróżnienie. Zdecydowanie lepiej byłoby, gdyby społeczeństwo zaczęło postrzegać nas nie przez pryzmat ciecia,tylko poprzez wizerunek naszej pracy, a ten niestety wygląda niekorzystnie :kapcie, telewizor, telefon i gazeta. Należy to zmienić m.in poprzez projekt nowej ustawy o ooim.
Cytować | Zgłoś administratorowi
0 #5 Przemyslaw 2017-07-14 15:56
Tylko gdyby nie ochroniarze to by to bydlo z wiejskiej by nie mogło się poruszać bo tak się ludzie na nich przejechali że co niektórzy by kanałami wracali.Najwieksi kryminalnych i złodzieje są w sejmie.A w Borze to co tacy super chlopcy
Cytować | Zgłoś administratorowi
+1 #4 ccccc 2017-07-14 12:17
inne ciekawe Święta czy Dni wygooglowałem po wpisaniu kalendarz nietypowych świąt lub coś podobnego
Cytować | Zgłoś administratorowi
0 #3 ccccc 2017-07-14 12:07
Jest wydawnictwo, robi kalendarze książkowe, środek ten sam ale inna okładka + reklamy branżowe wewnątrz. Sprzedają i co roku wydają nowe. Wędkarski, lotniczy, wojskowy ...leżą na pólkach. Kalendarze ścienne, Miss czy Mister Poland Security czy jak to zwał, ochroniarska zbiórka krwi - to chyba nie przejdzie bo zabraknie obsady na obiektach - dzień wolnego się należy :lol: , pomysły są a nasze sprawy muszą iść wielotorowo. Ja jestem tylko najemnikiem ale cenię swój zawód i nie wstydzę się go.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+1 #2 ccccc 2017-07-14 11:44
Wiem, że w pewnych kwestiach stoimy po dwóch stronach barykady ale bez przesady. To tylko kilka godzin i raz w roku by pokazać światu jak się bawi OCHRONA a przy okazji zrobić sobie i branży dobry PR, zaprosić dziennikarza i " zdradzić " szczegóły jakiejś akcji, czyli dać mu zarobić na informacji i nawiązać kontakt. Policja ma swoich to czemu my mamy być gorsi ? Bardzo często nasze sukcesy oddawaliśmy innym ponieważ jesteśmy SKROMNI i po cichu robimy co do nas należy, to od kogo dorośli i dzieciaki mają wiedzieć, że to my jesteśmy tymi dobrymi ? :lol: :lol: :lol: :lol:
Cytować | Zgłoś administratorowi
-1 #1 ccccc 2017-07-14 11:27
1) Czy Miss Security to nie chodzi o rosyjską milicję ? 2) Ja nie czekałbym za oficjalnym utworzeniem tego święta, data jak najbardziej prawidłowa i sami możemy tworzyć nasz PR, bez względu na noszoną naszywkę. To nasze święto i my będziemy się bawić :lol: :lol: :lol: i uważam, że dziennikarze pamiętają o nas lepiej niż o Dniu XXXX, Dzisiaj np. mamy Dzień Łapania za Pupę a wkrótce Dzień TIRa, nieoficjalny i nikt nie wylewa nad tym łez. 3) Może organizacje pracodawców naszej branży wezmą się do roboty i sami uznają tą datę za wartą UWAGI bo dzięki niej zarabiają (bardzo często sami się do tego terminu przyczynili). Jeżeli potrafią dogadać się między sobą co do max stawek za godzinę, co za problem uznać Dzień KPO za własny a przez to i nasz jako KPO i PO.
Cytować | Zgłoś administratorowi

Zobacz wszystko od:

Piotr Jania

Nowe wpisy

Otrzymasz informację o każdym nowym artykule który ukaże się na blogu.

Ostatnie komentarze

 • kkugur 20.07.2018 02:02
  viagra professional 120 pills viagra boots online http://canadian-pharman.com

  Czytaj więcej...

   
 • zbój 17.07.2018 19:39
  sól ziemi, wreszcie ktoś to powiedział otwarcie

  Czytaj więcej...

   
 • gosia 17.07.2018 10:50
  cały ten przepis to wyciagnięcie kasy. To prawda w tym kraju łupi sie nas, to tak jakby każdy ...

  Czytaj więcej...

   
 • zbój 10.07.2018 18:56
  A ewentualne zwiększenie godzin do ustawowych nieprzekraczających 50 (Ustawa o ochronie osób i mienia ...

  Czytaj więcej...

   
 • zbój 21.05.2018 10:18
  Jesteśmy rozbici na drobne kawałeczki, gdzieś tam niby zorganizowani w strukturę związku, stowarzyszenia ...

  Czytaj więcej...