zamówienia

29 marca 2017 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbył się Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych. Ponieważ branża ochrony bierze udział w konsumowaniu tego tortu jakim są zamówienia publiczne Polskie Stowarzyszenie Pracowników Ochrony objęło kongres patronatem. Nie tylko patronowaliśmy, ale także dwie osoby ze stowarzyszenia ( Mirosław Podgórski i Paweł Bilko) brały udział w kongresie jako słuchacze.

Zamawiający – zamówienia publiczne w praktyce

to dwumiesięcznik który byl organizatorem kongresu, a osobą prowadzącą były redaktor naczelny Pan Witold Jarzyński.

Choć kongres obejmował bardzo Szeroki zakres zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi, począwszy od dynamiki i konkurencyjności w zamówieniach publicznych, a skończywszy na wyrokach Krajowej Izby Odwoławczej.

Pani Joanna Filipiak z Polskiego Związku Pracodawców OCHRONA

 w swoim wystąpieniu poruszyła tak istotne dla nas kwestie jak nieuczciwe praktyki stosowane przez poniektórych przedsiębiorców branży ochrony przy całkowitej aprobacie osób odpowiedzialnych za przygotowywanie, wdrażanie i późniejsze nadzorowanie zamówień na usługi ochrony.
Zwróciła także uwagę na fakt zachęcania, a czasami wręcz zmuszania wykonawców usług ochrony do szukania furtek w prawie lub poprzez swoje działania wymuszają na świadczących usługi stosowania niezgodnych ze stanem faktycznym i prawnym umów cywilnoprawnych w tych miejscach gdzie zatrudnieni pracują w wyznaczonym miejscu, czasie i pod nadzorem osób wyznaczonych zarówno przez wykonawcę jaki zamawiającego, czyli wypełniają zapisy artykułu 22 Kodeksu Pracy. Pani Joanna poruszyła też jeden z bardziej drażliwych tematów na naszym podwórku czyli temat kar i obciążeń finansowych narzucanych na pracowników ochrony. Ostatnim tematem poruszonym była wina ustawodawcy polegająca na braku regulacji w sprawie sprawowania kontroli i nadzoru nad zamówieniami wyłonionymi i będącymi w toku realizacji, co doskonale widać właśnie na przykładzie naszej branży.

filipiak

Agile alternatywą na lepsze i płynniejsze wykonywanie zamówień publicznych.

Na dużą uwagę zasłużył też Pan Bartłomiej Wachta z Kancelarii MARUTA WACHTA, ponieważ poruszył bardzo ważną sprawę metodyki pracy na projektach w zamówieniach publicznych.
Przedstawił zebranym zalety metody AGILE, na poparcie których przedstawił przykłady projektów zrealizowanych tą metodą, a posiadających zarówno dużą złożoność jak i wagę społeczną. Wśród tych przykładów znalazły się takie rodzynki jak duński odpowiednik naszego systemu KRS, lotnisko Heathrow czy brytyjski odpowiednik systemu informacji o pacjentach (projekt LORENZO) z którym de facto nikt nie umiał sobie poradzić pracując według sztywnych zasad metody Waterfallowej.

Choć metoda Agile daje naprawdę dużo możliwości przy realizacji projektów (zwłaszcza tych dużych i długoterminowych) to wszystko wskazuje na to, że w naszej branży naprawdę niewiele da się nią zrobić. Być może jakieś założenia metody Agile uda się u nas zaszczepić na stricte technicznej części sektora bezpieczeństwa prywatnego, co może się okazać wcale nie tak małym kawałkiem tego tortu.

Grzechy wykonawców oczami zamawiających.

Duża część kongresu poświęcona była niedostatecznej lub nadmiernej (w zależności od branży) konkurencyjności w sektorze zamówień publicznych.
Innymi ważnymi aspektami poruszanymi w czasie kongresu były kwestie uczciwej konkurencji, skutecznego dialogu technicznego i patologii doprowadzającej do sytuacji kiedy tylko jeden oferent i może spełnić warunki zamówienia.

Przedstawiciele strony zamawiającej poświęcili czas i swoje prelekcje na wskazanie (na podstawie własnych doświadczeń) miejsc najczęstszych błędów i grzechów oferentów i wykonawców.

Dwie prelekcje Panów Włodzimierza Dzierżanowskiego i Dariusza Ćwika, były poświęcone podwykonawcom, zarówno w kontekście współpracy (konsorcjum, użyczenie środków) po wykazanie tego jak niebezpieczne mogą być to związki i jak mogą nieuczciwi przedsiębiorcy żerować na zwabionych w pułapkę podwykonawcach. Jak również informacja o tym że warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych czy doświadczenia nie mogą być użyczane.

Jak widzicie nie wymieniłem wszystkich prelegentów jak i wszystkich poruszonych tematów, a mimo to pokazałem jaki ogrom wiedzy i doświadczenia był w tym dniu skumulowany na tej sali.
Wam jak i sobie życzę dalszego samodoskonalenia, bo ono jest drogą do osiągania założonych celów.

Udostepnij post na:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Zobacz wszystko od:

Paweł Bilko

Nowe wpisy

Otrzymasz informację o każdym nowym artykule który ukaże się na blogu.

Ostatnie komentarze

 • zbój 17.07.2018 19:39
  sól ziemi, wreszcie ktoś to powiedział otwarcie

  Czytaj więcej...

   
 • gosia 17.07.2018 10:50
  cały ten przepis to wyciagnięcie kasy. To prawda w tym kraju łupi sie nas, to tak jakby każdy ...

  Czytaj więcej...

   
 • zbój 10.07.2018 18:56
  A ewentualne zwiększenie godzin do ustawowych nieprzekraczających 50 (Ustawa o ochronie osób i mienia ...

  Czytaj więcej...

   
 • zbój 21.05.2018 10:18
  Jesteśmy rozbici na drobne kawałeczki, gdzieś tam niby zorganizowani w strukturę związku, stowarzyszenia ...

  Czytaj więcej...

   
 • zbój 21.05.2018 09:55
  Aby nie odbiegać od tematu, to nie przypominam sobie odzewu np. ze struktur związkowych chcących robić ...

  Czytaj więcej...