pytanie

Czy każdy pracownik ochrony może nas wylegitymować? Jakie są podstawy prawne? Jak prawidłowo wykonać czynność legitymowania?

Ustawa i rozporządzenie

Istnieją dwa akty prawne, które regulują kwestie związane z czynnością legitymowania przez pracowników ochrony. Pierwszy z nich to Ustawa o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997 roku , drugie zaś to Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowego trybu działań pracowników ochrony. Artykuł 36 ustęp 1 Ustawy określa jakie uprawnienia ma pracownik ochrony przy wykonywaniu zadań ochronnych natomiast rozporządzenie określa szczegółowo w jaki sposób postępować przy czynnościach, które nazywamy legitymowaniem.

Czy osoba bez wpisu na listę KPOF może legitymować?

Oprócz wyżej wymienionych aktów normatywnych najpełniej fakt ten obrazuje „żółty świstek”, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie legitymacji pracowników ochrony. Jak czytamy we wzorze legitymacji pracownika ochrony fizycznej:

legitymacja prac ochrony

 

Posiadacz niniejszej legitymacji na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm.) jest uprawniony w granicach obszarów lub obiektów chronionych do:
a) ustalania uprawnień do przebywania na obszarach lub w obiektach chronionych oraz legitymowania osób, w celu ustalenia ich tożsamości,
b)..............
c)..............

W jaki sposób pracownik ochrony ustala uprawnienia osób?

Ustalenia uprawnienia osoby do przebywania na obszarach lub w obiektach chronionych pracownik ochrony dokonuje poprzez:

- sprawdzenie, czy osoba posiada przepustkę, identyfikator albo inny dokument uprawniający do przebywania na obszarze lub w obiekcie chronionym, wystawiony przez osobę zarządzającą tym obszarem lub obiektem;
- porównanie okazanego dokumentu z określonym dla niego wzorem;
- sprawdzenie okazanego dokumentu pod względem:
-) zgodności danych personalnych w nim zawartych z tożsamością osoby,
-) terminu jego ważności.

Ważną rzeczą jest również ustalenie uprawnienia osoby do przebywania na danym obszarze lub obiekcie. Takiej weryfikacji pracownik ochrony może dokonać także na podstawie ustnego lub pisemnego upoważnienia, wydanego przez zarządzającego tym obiektem lub obszarem.

Czy na żądanie osoby co do której wykonujemy czynność legitymowania musimy okazać jej naszą legitymację POF, KPOF?

Kiedy legitymujemy lub ustalamy uprawnienia osoby wobec, której podejmujemy taką czynność może ona nas zapytać o podanie podstawy prawnej tej czynności. W pierwszej kolejności przedstawiamy się i okazujemy naszą legitymacje tak aby zainteresowany mógł odnotować nasze dane, następnie podajemy podstawę prawną legitymowania.

Na jakiej podstawie ustalamy tożsamość osoby legitymowanej?

Na podstawie pięciu podstawowych dokumentów: dowodu osobistego, tymczasowego dowodu osobistego, tymczasowego zaświadczenia tożsamości, dokumentu potwierdzającego tożsamość cudzoziemca lub paszportu. Ustawodawca dopuszcza również okazanie innego dokumentu, potwierdzającego naszą tożsamość ale z zastrzeżeniem, że musi na nim widnieć fotografia i adres zamieszkania osoby legitymowanej.

Co w przypadku, kiedy osoba znajduje się w pojeździe?

W razie legitymowania osób znajdujących się w pojeździe, gdy uzasadniają to względy bezpieczeństwa, pracownik ochrony ma prawo żądać opuszczenia pojazdu przez te osoby.

Czy z czynności legitymowania musimy sporządzić notatkę?

Tak, jest to nasz obowiązek. Pamiętajmy, że sporządzając taką notatkę musi ona zawierać imię i nazwisko osoby legitymowanej, wskazanie rodzaju dokumentu oraz jego numeru i serii, a także czasu, miejsca i przyczyny legitymowania. Czy możemy spisać cos więcej z dokumentu tożsamości? Jak wskazuje Generalny Inspektor danych osobowych w artykule „co wolno ochroniarzowi” „....... należy uznać, że skoro przepisy szczególne w stosunku do ustawy o ochronie danych osobowych wprost określają, do przetwarzania jakich danych osobowych są uprawnieni pracownicy ochrony, to nie powinni oni pozyskiwać danych wykraczających poza ten zakres.” Nie wolno jest spisywać informacji takich jak np.: nr PESEL czy imiona rodziców.

Pytanie

Czy jest to dobre dla samej branży? Czy przełożeni, koordynatorzy, inspektorzy odpowiednio szkolą osoby, które bez kwalifikacji czy doświadczenia rozpoczynają swoja karierę w sektorze ochrony osób i mienia?

Jakie jest Wasze zdanie na temat legitymowania osób na obiektach infrastruktury krytycznej lub obiektach handlowych? Czy zdarzyło się Wam w karierze zawodowej, przeprowadzać czynności legitymowania? Jeśli tak, to jakie są Wasze sugestie?

Udostepnij post na:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Komentarze   

+2 #5 piotr 2017-04-04 11:34
Tak wiem, że to teoria ale komfort psychiczny pracy Dawida jest ważny i musi wiedzieć, że ma faktyczne wsparcie w prawie bo czy nam się podoba czy nie, działamy w ramach litery prawa. A jak takiego kiero się usadzi, to może fama pójdzie i inni pomyślą nad sobą.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+1 #4 piotr 2017-04-04 11:17
Eh ci właściciele sklepów czy innych podobnych, wymagają bez podstaw a przecież sami mogliby wesprzeć te działania gdyby wysilili zwoje mózgowe. Nie będę wchodził w szczegóły ale jest /lub powinno być/ coś takiego jak Regulamin obiektu z różnymi informacjami m.in. dotyczącymi tych wymaganych jak u Dawida. Są też tacy i chwała im za inteligencję, że "ze względu na kradzieże proszą o możliwość okazania zawartości na prośbę ochrony i przepraszają za niedogodności" lub podobne ale w grzecznym tonie i informacyjnie. Do tego dochodzą jeszcze faktyczne uprawnienia osoby sprawdzającej i wiele konfliktów jest zażegnanych.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+3 #3 Paweł Bilko 2017-03-27 07:30
Cytuję Dawid:
Mnie kierownik sklepu zmusza do bez prawnej kontroli jeśli nie zrobie tego to składa skargę że nie wypełniam swoich obowiązków a dużo klientów zna prawo co możemy a co nie więc są awantury i Policja


Zadzwoń do stowarzyszenia to może się coś pomyśli żeby usadzić kierownika na czterech literach.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+2 #2 Ony 2017-03-26 15:59
Brak szkoleń w tym zakresie ale co się dziwić skoro nawet szkoleń BHP i p poż też niema
Cytować | Zgłoś administratorowi
+1 #1 Dawid 2017-03-25 23:49
Mnie kierownik sklepu zmusza do bez prawnej kontroli jeśli nie zrobie tego to składa skargę że nie wypełniam swoich obowiązków a dużo klientów zna prawo co możemy a co nie więc są awantury i Policja
Cytować | Zgłoś administratorowi

Zobacz wszystko od:

Piotr Jania

Nowe wpisy

Otrzymasz informację o każdym nowym artykule który ukaże się na blogu.

Ostatnie komentarze

 • kkugur 20.07.2018 02:02
  viagra professional 120 pills viagra boots online http://canadian-pharman.com

  Czytaj więcej...

   
 • zbój 17.07.2018 19:39
  sól ziemi, wreszcie ktoś to powiedział otwarcie

  Czytaj więcej...

   
 • gosia 17.07.2018 10:50
  cały ten przepis to wyciagnięcie kasy. To prawda w tym kraju łupi sie nas, to tak jakby każdy ...

  Czytaj więcej...

   
 • zbój 10.07.2018 18:56
  A ewentualne zwiększenie godzin do ustawowych nieprzekraczających 50 (Ustawa o ochronie osób i mienia ...

  Czytaj więcej...

   
 • zbój 21.05.2018 10:18
  Jesteśmy rozbici na drobne kawałeczki, gdzieś tam niby zorganizowani w strukturę związku, stowarzyszenia ...

  Czytaj więcej...