pisanie2

Wykonywałeś zawód pracownika ochrony w krajach Unii Europejskiej? Zdobyłeś tam odpowiednie kwalifikacje? Chcesz wykonywać ten zawód w Polsce?

Szczegóły uznania kwalifikacji

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) mają prawo do swobodnego przemieszczania się po obszarze państw członkowskich i podejmowania pracy. Tak brzmią mniej więcej zapisy prawa unijnego. Natomiast chciałbym się skupić na naszych rodakach, którzy uzyskali uprawnienia np.: w Wielkiej Brytanii a chcieliby wykonywać zawód Kwalifikowanego Pracownika Ochrony Fizycznej na terenie naszego kraju. Albo na odwrót, kiedy mamy wpis i chcemy podjąć zatrudnienie w Niemczech. Kliknij tutaj. Raczej wątpliwa wydaje się być kwestia zatrudnienia obcokrajowców w branży ochroniarskiej na terenie naszego kraju. Dlaczego? Czy wyobrażacie sobie leniwego Anglika, mieszkającego w Polsce, który chciałby wykonywać zawód okradany z godności, honoru i pieniędzy przez 25 lat.

Na stronie internetowej www.biznes.gov.pl lub BIP-u Komendy Głównej Policji, można znaleźć instrukcje jak krok po kroku złożyć wniosek o uznanie kwalifikacji. Poniżej zamieszczam wersje skróconą.

Jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku

Najpierw trzeba złożyć wniosek, który można pobrać ze strony www.biznes.gov.pl Następnie dostarczyć w formie załączników wszystkie papiery, jakie uzyskaliśmy w danym kraju EU w którym wykonywaliśmy zawód „securityman”. Jak informuje KGP wniosek należy wypełnić w języku polskim. Poniżej znajduje się lista dokumentów, które należy dołączyć do wniosku:

1.Ważny dokument potwierdzający tożsamość.
2.Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.
3.Dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające wykształcenie.
4.Dokumenty zawierające informacje o programie kształcenia w ukończonej szkole, jeżeli możliwe jest ich dołączenie.
5.Dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające ukończenie kursów, szkoleń.
6.Dokumenty zawierające informacje o programie ukończonych kursów, szkoleń, jeżeli możliwe jest ich dołączenie.
7.Świadectwa i inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe, zawierające informacje o nazwie pracodawcy lub zleceniodawcy, rodzaju stosunku prawnego łączącego wnioskodawcę z pracodawcą lub zleceniodawcą, okresie zatrudnienia albo czasie trwania innej umowy, wymiarze czasu pracy, nazwie wykonywanego zawodu lub zajmowanego stanowiska i głównych obowiązkach.
8.Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego, wydany przez uprawniony podmiot w państwie wnioskodawcy, w przypadku gdy w państwie wnioskodawcy są wydawane tego rodzaju dokumenty.
9.Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu regulowanego, wydany przez uprawniony podmiot w państwie wnioskodawcy, w przypadku gdy w państwie wnioskodawcy są wydawane tego rodzaju dokumenty.
10.Dokument potwierdzający spełnienie wymogów dotyczących niekaralności.
11.Dokument potwierdzający spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej.
12.Dokument potwierdzający brak zakazu wykonywania zawodu.
13.Dokument potwierdzający posiadanie odpowiedniego stanu zdrowia, wydany przez upoważnioną instytucję państwa wnioskodawcy albo innego państwa członkowskiego, w którym wnioskodawca wykonywał ostatnio dany zawód.
14. Dowód albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii (dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej).
15. Dowód albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty należnej opłaty za przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego (dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej).

Należy pamiętać, aby wszystkie dokumenty przedłożyć nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia ich wydania.

Gdzie złożyć wniosek

Postępowania w sprawach o uznanie kwalifikacji prowadzi Wydział Nadzoru nad Specjalistycznymi Uzbrojonymi Formacjami Ochronnymi Biura Prewencji Komendy Głównej Policji.

Jaki jest koszt i gdzie zapłacić

W 2017 r. koszt opłaty wynosić będzie 700 zł. Wpłaty należy dokonać przelewem tytułem „decyzja w sprawie uznania kwalifikacji" na rachunek bankowy Komendy Głównej Policji.

Ile czeka się na decyzje

Postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji powinno zakończyć się wydaniem decyzji nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia przedstawienia przez wnioskodawcę wszystkich niezbędnych dokumentów. W szczególnych przypadkach termin wydania decyzji może być przedłużony o miesiąc

KGP nie uznało twoich kwalifikacji

W takiej sytuacji możesz powołać się na zapis kodeksu postępowań administracyjnych a konkretnie art. 127 § 3 KPA, a mianowicie:

Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji.

KGP ma wątpliwości

Jeśli otrzymasz pismo od Policji o tym, że musisz uzupełnić kwalifikacje, złóż zawiadomienie o terminie rozpoczęcia stażu adaptacyjnego albo wniosek o przeprowadzenie testu umiejętności. I tu zaczyna się kolejna zabawa i kolejne koszty.

Staż adaptacyjny

Sposób i tryb odbywania stażu adaptacyjnego określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika ochrony. Jest w nim zawarta cała procedura, brak jest natomiast informacji na temat wysokości kosztów, które ponosi wnioskodawca. Nie zapominajmy że, zainteresowany musi jeszcze zdać test, który przeprowadza zespół egzaminacyjny powołany przez Komendanta Głównego Policji. ”Wysoka Komisja” składa się z 3 do 9 osób, które wyróżniają się wiedzą teoretyczną i praktyczną niezbędną do wykonywania zawodu pracownika ochrony, którego dotyczy postępowanie.

Przemyślenia i pytanie

Zastanawiam się czy nie prościej zrobić kurs na KPOF w wymiarze kilkuset godzin - niż przejść całą tą procedurę. Prawo zmienia się co chwile. A wiedza i papiery zdobyte w krajach są naszym atutem. Koszt uznania kwalifikacji a zdobycia wpisu może być porównywalny. Czy ktoś z Was posiada takie papiery z zagranicy?

 

 

Udostepnij post na:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Zobacz wszystko od:

Piotr Jania

Nowe wpisy

Otrzymasz informację o każdym nowym artykule który ukaże się na blogu.

Ostatnie komentarze

 • kkugur 20.07.2018 02:02
  viagra professional 120 pills viagra boots online http://canadian-pharman.com

  Czytaj więcej...

   
 • zbój 17.07.2018 19:39
  sól ziemi, wreszcie ktoś to powiedział otwarcie

  Czytaj więcej...

   
 • gosia 17.07.2018 10:50
  cały ten przepis to wyciagnięcie kasy. To prawda w tym kraju łupi sie nas, to tak jakby każdy ...

  Czytaj więcej...

   
 • zbój 10.07.2018 18:56
  A ewentualne zwiększenie godzin do ustawowych nieprzekraczających 50 (Ustawa o ochronie osób i mienia ...

  Czytaj więcej...

   
 • zbój 21.05.2018 10:18
  Jesteśmy rozbici na drobne kawałeczki, gdzieś tam niby zorganizowani w strukturę związku, stowarzyszenia ...

  Czytaj więcej...