spotkanie16

W wyniku tak zwanej „ deregulacji” do końca 2018 roku kwalifikowani pracownicy ochrony zobowiązani są odbyć szkolenie, podobne do tego jakie musieli przejść przygotowując się do zawodu. Ustawa, która miała na celu ułatwić dostęp, powoduje odpływ z branży tych najbardziej wykwalifikowanych osób posiadających pozwolenie na broń.

Efekt deregulacji

Ustawa deregulacyjna, która miała za zadanie uwolnić dostęp do wielu zawodów w efekcie wprowadziła tylko zmiany polegające na utrudnieniu życia osobom posiadającym już uprawnienia. Hurtowo zderegulowano ponad 300 zawodów w tym także zawód pracownika ochrony, tworząc przy tym absurdalne zapisy. Oto największe z nich:

1. Szkolenia osób wyszkolonych

Przed deregulacją ci pracownicy ochrony, którzy chcieli posiadać uprawnienia do stosowania środków przymusu bezpośredniego czy do posiadania broni, musieli odbyć kurs czy nawet ukończyć szkołę policealną po to aby otrzymać dokument zwany licencją. Taka licencja była dokumentem wydawanym po zdanym egzaminie państwowym przed komisją złożoną m. in. z przedstawicieli wojewody, policji, straży pożarnej.
Dzisiaj kandydat na kwalifikowanego pracownika ochrony nie zdaje egzaminów przed komisją państwową ale i nie otrzymuje pozwolenia na broń. Jeśli takowe pozwolenie chce uzyskać to musi zrobić dodatkowy kurs a następnie zdać egzamin w komendzie wojewódzkiej policji.
Dawni licencjonowani pracownicy ochrony zmuszeni zostali do odbycia co 5 lat kursu doszkalającego. Początkowo zapowiadano, że taki kurs będzie trwał 245 godzin, na szczęście zmniejszono tę liczbę do 40 godzin co jest nie bez znaczenia jeżeli chodzi o koszty takiego szkolenia. Cały absurd polega na tym, że mają to być szkolenia doskonalące a w rzeczywistości powtarzane będą podstawowe zagadnienia. To trochę tak jakby osobom po studiach kazać uczyć się od nowa alfabetu.

2. Wpis na listę, pieczątki, wkładki, legitymacje, oświadczenia…

Deregulacja przysporzyła pracownikom więcej kłopotów z utrzymaniem swoich uprawnień a pracodawcy i urzędnicy mają z tego tytułu więcej pracy.
Licencję zastąpiono wpisem na listę kwalifikowanych pracowników ochrony czy też listę pracowników zabezpieczenia technicznego. Takie listy prowadzą komendanci wojewódzcy policji a pracownik ochrony otrzymuje tylko zaświadczenie o wpisie. Na pracodawców spadła rola wydawania i ewidencjonowania legitymacji. Pracownik z chwilą podjęcia pracy otrzymuje legitymacje a po ustaniu stosunku pracy czy po zakończonym zleceniu zobowiązany jest zwrócić legitymację. Dochodzi do tego, że osoby pracujące w kilku firmach jednocześnie mają tych legitymacji tyle ile jest kart w talii. Licencja była dokumentem unikatowym niczym dowód osobisty, opatrzona numerem seryjnym, przypisanym do posiadacza i uprawniającym do pracy w każdym podmiocie prowadzącym działalność w zakresie ochrony osób i mienia.

Dodatkowo osoby posiadające legitymację osoby upoważnionej do posiadania broni a chcące jednocześnie tą broń wydawać z magazynu musiały przed deregulacją udać się do komendy wojewódzkiej policji po stempel z literką „M”. 

Kolejny kurs i kolejne „ułatwienie” jakie zafundowane zostało pracownikom ochrony to obowiązek nabycia uprawnień kierowcy pojazdu uprzywilejowanego dla osób kierujących bankowozami. Samochody przewożące wartości pieniężne pojazdami uprzywilejowanymi nie są ale aby nimi kierować trzeba odbyć kurs i zdać egzamin w ośrodku ruchu drogowego.

Następny absurd to zastąpienie zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oświadczeniem pisanym własnoręcznie przez kandydatów do pracy. Dzisiaj osoba, która była karana za wszelkie rodzaju przestępstwa może pracować w ochronie.

3. Nie zawieszenie a skreślenie

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że po deregulacji uprawnienia o których mowa powyżej, można stracić bardzo szybko dzięki bzdurnemu zapisowi w ustawie o ochronie osób i mienia. Chodzi o Artykuł 29, który brzmi:

6. Pracownika ochrony skreśla się z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, w przypadku gdy:
1) pracownik ochrony fizycznej został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa umyślnego lub wszczęto w stosunku do niego postępowanie karne o takie przestępstwo

Jeżeli wobec pracownika ochrony wszczęto postępowanie karne o popełnienie przestępstwa umyślnego to wówczas zostaje skreślony z listy kwalifikowanych pracowników i traci prawo do wykonywania zawodu. Gdy pracownik ochrony udowodni, że jest niewinny to nie zmienia to faktu pozbawienia go uprawnień. Przed deregulacją pracownikowi zawieszano tylko licencję bądź odwieszano jeżeli okazało się, że był niesłusznie podejrzany.

Kurs doskonalący

To ile taki kurs ma trwać oraz jak ma wyglądać określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 2016 roku.

Przewidziano 40 godzin kursu a w tym:

- 4 godziny wykładów z zakresu przepisów prawa,
- 8 godzin wykładów i zajęć praktycznych z zasad udzielania pomocy przedlekarskiej,
- 12 godzin w formie zajęć praktycznych obejmujących wyszkolenie strzeleckie,
- 16 godzin w formie zajęć praktycznych z zakresu samoobrony i technik interwencyjnych.
Kurs

Do kiedy trzeba zrobić kurs

W związku z tym, że ustawa deregulująca zawód pracownika ochrony weszła w życie 1 stycznia 2014 roku to najpóźniej 5 lat od tego momentu, czyli do 1 stycznia 2019 roku trzeba przedstawić we właściwej komendzie policji świadectwo ukończenia takiego kursu. Ostatecznie w 2018 roku trzeba będzie takie szkolenie odbyć.

Cena kursu

Wybór placówki oświatowej jak i opłata za kurs leży w gestii pracownika. Według szacunków Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Ochrony na chwilę obecną ceny kursów, w zależności od regionu, wachają się w przedziale od 850 do 2000 zł.średnia cena kursu pspoŚrednia cena takiego kursu wynosi około tysiąc złotych i może się zmieniać w zależności od wielu czynników. Na pewno koszty wzrosną jeżeli ktoś odłoży na ostatnią chwilę szkolenie czyli na czwarty kwartał 2018 roku.
Cena będzie zależeć również od ilości chętnych w danym terminie. Jednakże osoby posiadające kwalifikacje zastanawiają się nad sensem ich przedłużania. W szczególności chodzi o tych, którzy zarabiają tyle samo a czasem nawet mniej od swoich niewykwalifikowanych kolegów.

Wiele osób z branży, którzy przechodzili już takie szkolenie podzczas przygotowywania się do egzaminów na licencje, twierdzi, że będzie im zależało na tym aby załatwić tą formalność jak najmniejszym nakładem sił i środków. Nie wszystkich stać ponownie wydać ponad tysiąc złotych na kurs, który gwarantuje im prace za wynagrodzenie równe płacy minimalnej.

Firmy ochroniarskie, które swoją działalność opierają głownie na pracownikach wykwalifikowanych, będą chciały zapewne takich ludzi zatrzymać oferując im pomoc w sfinansowaniu kursu. W zamian pracownik będzie musiał zobowiązać się do lojalności na długie lata wobec swego pracodawcy. Pytanie tylko, czy taki cyrograf będzie opłacało się podpisać?

Niektóre firmy same będą chciały takie szkolenia organizować swoim pracownikom. Przemawia za tym fakt, że w ośrodkach szkoleniowych kształcących przyszłych instruktorów strzelectwa nastąpił wzrost zainteresowania takimi kursami. Wśród uczestników kursów daje się zauważyć kadrę menedżerską firm z branży ochrony.

Powstaną na pewno nowe placówki oświatowe, konkurujące ceną, które będą chciały wykorzystać możliwość zarobku i to że część kwalifikowanych pracowników ochrony będzie chciała jak najszybciej mieć wszystkie formalności za sobą.

Kto zostanie w ochronie?

Już po zmianie przepisów, które weszły w życie z dniem 01.01.2014 roku, kiedy zlikwidowano licencje a zastąpiono je wpisem na listę, liczba kwalifikowanych pracowników drastycznie zmalała. Jak informuje Komenda Główna Policji na swojej stronie na dzień 31.12.2015 roku było 90059 osób wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, Tylko w latach 2012 – 2015 z branży odeszło 23 654 osób, co stanowi 21 % wykwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Wizerunek branży, który niszczony był przez lata w świetle ustaw i rozporządzeń, będzie dalej ulegał swoistej erozji.
Na pewno dalej pracować będą osoby od których, nie wymaga się żadnych kwalifikacji. Ci wykwalifikowani widząc, że wzrastają wobec nich wymagania a wynagrodzenie znajduje się na tym samym poziomie co kolegów bez uprawnień, nie przedłużą kwalifikacji albo odejdą do innych branż.

Osoby mające dobrze płatne prace, którzy inwestują w siebie, chodzą na siłownie, uprawiają sporty walki, kończą specjalistyczne szkolenia, dla nich nie będzie przeszkodą odbyć takie rutynowe szkolenie.

Niestety po raz kolejny uszczęśliwiono na siłę tysiące osób przeprowadzając eksperyment na żywym organizmie . Odpowiedź na pytanie, jak długo ten organizm wytrzyma, przyjdzie 1 stycznia 2019 roku. Okaże się wtedy ile ludzi przystąpiło do co pięcioletnich szkoleń i ilu skorzystało z tak zwanej „likwidacji barier w dostępie do zawodu”.
Kurs

Udostepnij post na:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Komentarze   

0 #188 kkugur 2018-07-20 02:02
viagra professional 120 pills
viagra boots online http://canadian-pharman.com
Cytować | Zgłoś administratorowi
0 #187 zbój 2018-07-17 19:39
sól ziemi, wreszcie ktoś to powiedział otwarcie
Cytować | Zgłoś administratorowi
+1 #186 gosia 2018-07-17 10:50
cały ten przepis to wyciagnięcie kasy. To prawda w tym kraju łupi sie nas, to tak jakby każdy Polak musiał co 5 lat robić przeszkolenie znowu, np bankowiec,sprzedawca, fryzjer, ślusarz, lekarz, nauczyciel, kierowca, muzyk, informartyk, aptekarz, inzynier, dentysta, itp, itd, bzdura. a ochroniarze to dawni portiwrzy tak naprawdę wiem bo pracuję w tym fachu, wielkie halo a tylko klucze się zbiera, albo bramy otiwera, nie jesteśmy komandosami i nie mamy takich możliwości dajcie nam zarabiać na chleb bez takich emocji, wybory tuż tuż :) chcecie starsze pololenie rozłozyć a to my po 40 jesteśmy trzonem tego zawodu.
Cytować | Zgłoś administratorowi
0 #185 zbój 2018-07-10 18:56
A ewentualne zwiększenie godzin do ustawowych nieprzekraczających 50 (Ustawa o ochronie osób i mienia Art.38 b / 4 ) z minimalnie wymaganych 40, to nie problem. Nawet jak wprowadzą nowe Rozporządzenie w tej sprawie, to co wrzucą w te 10 godzin ? Kursanci w ramach odbytego szkolenia otrzymają nowy lub wymienią na poprawny dokument potwierdzający. W sumie te 50 godzin mogli z automatu wpisać w cykl szkolenia i byłby spokój. Można też wydawać drugi dokument uzupełniający dla pierwszego i oba przedłożyć na Policji. /ten wpis a propos wątku jak w temacie na Forum ochrony osób i mienia/
Cytować | Zgłoś administratorowi
0 #184 zbój 2018-05-21 10:18
Jesteśmy rozbici na drobne kawałeczki, gdzieś tam niby zorganizowani w strukturę związku, stowarzyszenia, grupę znajomych. W wielu sprawach okazuje się, że cele / zmiany / jakie chciałoby się osiągnąć są zbliżone. Ale skoro jest problemem stworzyć niewielką grupę na kurs doskonalący by jeszcze trochę obniżyć sobie koszt - co jest możliwe, to gdzie tu "zmieniać świat" ? Protest przeciwko zakazowi swobodnego piracenia w necie ? Tak. Zwykłe wpisanie się do zorganizowanej grupy branżowej i wpłacanie składki na działalność i lobbowanie za poprawą warunków i zmianami w prawie ? Nie. Ilość osób x jakaś składka = kwota na projekt i obsługę tego projektu. Wczoraj, dzisiaj tylko się dostosowujemy lub odpadamy. Jutro ?
Cytować | Zgłoś administratorowi
0 #183 zbój 2018-05-21 09:55
Aby nie odbiegać od tematu, to nie przypominam sobie odzewu np. ze struktur związkowych chcących robić w temacie kursu doskonalącego coś z i dla pracowników ochrony nie tylko z własnego podwórka. Nie dziwi, mnie brak dynamicznego ochroniarskiego ruchu związkowego skoro te co powstały ograniczają się do osób z własnego podwórka i tylko z umową o pracę a pamiętajmy, że nie powstały dzisiaj więc miały szansę zwiększyć ilość swoich członków już dawno. Brak lidera nie bierze się znikąd. Ja słyszę tylko o PSPO ale dlatego, że się pokazuje w miejscach gdzie zagląda ciekawy nowinek, ploteczek i spraw ważnych światek ochroniarski.
Cytować | Zgłoś administratorowi
0 #182 wmimm 2018-05-19 20:58
Cytuję Zdenek Smetana:
Cytuję wmimm:
Cytuję Jaro:
Najgorzej boli to że osoby posiadające licencję musiały kończyć kursy i szkoły oraz zdawać egzamin przed komisją mi wojewódzkimi,a reszta głąbów po prostu kupiła sobie kwalifikacje nie uczestnicząc czasami w żadnych kursach
Dlatego czas to zmienić. Chyba, że nadal będziesz tylko biadolił ?

Czas to zmienić ale jak?

Zorganizować się
Cytować | Zgłoś administratorowi
+1 #181 Zdenek Smetana 2018-05-18 14:04
Cytuję wmimm:
Cytuję Jaro:
Najgorzej boli to że osoby posiadające licencję musiały kończyć kursy i szkoły oraz zdawać egzamin przed komisją mi wojewódzkimi,a reszta głąbów po prostu kupiła sobie kwalifikacje nie uczestnicząc czasami w żadnych kursach
Dlatego czas to zmienić. Chyba, że nadal będziesz tylko biadolił ?

Czas to zmienić ale jak?
Cytować | Zgłoś administratorowi
+3 #180 wmimm 2018-05-12 13:54
Cytuję Jaro:
Najgorzej boli to że osoby posiadające licencję musiały kończyć kursy i szkoły oraz zdawać egzamin przed komisją mi wojewódzkimi,a reszta głąbów po prostu kupiła sobie kwalifikacje nie uczestnicząc czasami w żadnych kursach
Dlatego czas to zmienić. Chyba, że nadal będziesz tylko biadolił ?
Cytować | Zgłoś administratorowi
+1 #179 Jaro 2018-05-11 18:51
Najgorzej boli to że osoby posiadające licencję musiały kończyć kursy i szkoły oraz zdawać egzamin przed komisją mi wojewódzkimi,a reszta głąbów po prostu kupiła sobie kwalifikacje nie uczestnicząc czasami w żadnych kursach
Cytować | Zgłoś administratorowi
-1 #178 xxxxxxxx 2018-05-11 13:17
Zawiesić nie można. Podpytywać o różne opcje można pewnie tylko bezpośrednio u Komendanta Wojewódzkiego Policji, w końcu to on podejmuje różne decyzje odbiegające od zapisu naszej ustawy. Życie nie jest czarno białe.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+1 #177 Aga 2018-05-11 12:54
Czy mogę na jakiś czas zawiesić wpis na listę kwalifikowanego ? Jeżeli tak to co muszę zrobić ?
Cytować | Zgłoś administratorowi
+8 #176 wmimm 2018-05-03 17:00
Cytuję Bogusław Waleryś:
Najlepiej ściągnąć z ochroniarzy przecież my tyle zarabiamy że cho cho a może by tak ministrowie jeździli na doszkalanie co?czy oni już wszystko wiedzą.A co z szanownymi policjantami 0 badań 0 kursów 0 szkoleń jedynie kurs podoficerski ale oczywiście po nim większa gaża i stopień.Najlepiej dymać ochronę 0 podwyżek 0 socjalu 0 perspektyw.Amen.

Dymać dajemy się my. Nikomu z zawodu nie chce się trzymać odpowiedniego poziomu z różnych przyczynA to niewłaściwe wyszkolenie w przeszłości, a to brak motywacji,a to brak odpowiedniego nadzoru,a przede wszystkim brak chęci wspólnego działania w kierunku jakichkolwiek zmian. I mimo tych przeciwności, próbuję coś zrobić.Czy mi się uda?
Cytować | Zgłoś administratorowi
+3 #175 Zdenek Smetana 2018-04-25 07:23
Cytuję Maurycy:
Czy posiadając tytuł technika ochrony fizycznej, jestem zwolniony z odbycia tego kursu?

Nie. Nie ważne gdzie robiłeś kwity na Jamesa Bonda.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+3 #174 Maurycy 2018-04-24 22:07
Czy posiadając tytuł technika ochrony fizycznej, jestem zwolniony z odbycia tego kursu?
Cytować | Zgłoś administratorowi
+4 #173 Hans 2018-04-24 09:32
No trudno zrobię ten kurs, ale za 5 lat to mam to już w CH. nie będę robił kursu
Cytować | Zgłoś administratorowi
+2 #172 zbój 2018-04-23 16:49
To nie wstyd mówić o prawdzie.Tylko u nas kryjemy się z tymi brakami i jesteśmy niby robocopami bez emocji bo jak coś pokażesz,to na wszelki wypadek cofną badania,żarcik o broni jaki przejdzie w innym gronie u nas będzie podstawą do sankcji, świeci się też oczami za te wszystkie pojedyncze osoby co psują opinię. Kurs pozwala na pewien reset psychiczny.Chyba,że trafiasz na nadgorliwców jakby stracili kontakt z polską rzeczywistością.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+2 #171 zbój 2018-04-23 16:41
Nawet jak znajdę,to i tak za 5 lat nowe dokształcenie.Ja to rozumiem,te rozterki i złość,sam tak czuję ale czasem mam dość takiego ludzkiego smęcenia.Tylko zimna kalkulacja ma rację bytu.Ochrona jako wykonywana czynność uratowała wielu ale wielu wpadło w sidła tej prowizorki.By próbować coś zmienić trzeba mieć zabezpieczenie finansowe i plan tych zmian.A jak ktoś robi 300 godzin, to kiedy ma się zająć swoim życiem i wpada w pętlę.To jeden z wariantów. Są osoby pracujące nie na odwal się,problemy nie pojawiły się wczoraj,trzeba być świadomym co się bierze.A na zmiany mam taki wpływ,że już mnie nie zaskakują.Robię w tym zawodzie,bo chcę.I staram się wyciągnąć jakieś nawet nie finansowe korzyści /taka filozofia/.Kurs pozwala mi spojrzeć na swoje braki,których w codziennych obowiązkach nie da się dostrzec.Kto wie gdzie jutro będę pilnował i czego będą wymagać ?Licencja dała mi wiedzę ogólną,miejsce pracy wiedzę szczegółową.Wiele z umiejętności zanika.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+3 #170 ja 2018-04-23 15:28
a poza tym, w tym roku przedłużysz wpis, w przyszłym wejdą jakieś zmiany a Ty się o nich dowiesz za 5 lat na kolejnym kursie doskonalącym, chyba, że sam będziesz buszował w necie i szukał nowości
Cytować | Zgłoś administratorowi
+3 #169 ja 2018-04-23 14:56
jesteś niereformowalny Zbóju ;-) stawka wzrosła nieznacznie, koszty życia znacznie...gdybym miał orać w AO to już dawno bym wypadł z tego bajzlu. Praca odpowiedzialna, kasa śmieszna, milicja nas zastąpi
Cytować | Zgłoś administratorowi

Zobacz wszystko od:

Mirosław Podgórski

Więcej artykułów tego autora

Nowe wpisy

Otrzymasz informację o każdym nowym artykule który ukaże się na blogu.

Ostatnie komentarze

 • kkugur 20.07.2018 02:02
  viagra professional 120 pills viagra boots online http://canadian-pharman.com

  Czytaj więcej...

   
 • zbój 17.07.2018 19:39
  sól ziemi, wreszcie ktoś to powiedział otwarcie

  Czytaj więcej...

   
 • gosia 17.07.2018 10:50
  cały ten przepis to wyciagnięcie kasy. To prawda w tym kraju łupi sie nas, to tak jakby każdy ...

  Czytaj więcej...

   
 • zbój 10.07.2018 18:56
  A ewentualne zwiększenie godzin do ustawowych nieprzekraczających 50 (Ustawa o ochronie osób i mienia ...

  Czytaj więcej...

   
 • zbój 21.05.2018 10:18
  Jesteśmy rozbici na drobne kawałeczki, gdzieś tam niby zorganizowani w strukturę związku, stowarzyszenia ...

  Czytaj więcej...