spotkanie16

W wyniku tak zwanej „ deregulacji” do końca 2018 roku kwalifikowani pracownicy ochrony zobowiązani są odbyć szkolenie, podobne do tego jakie musieli przejść przygotowując się do zawodu. Ustawa, która miała na celu ułatwić dostęp, powoduje odpływ z branży tych najbardziej wykwalifikowanych osób posiadających pozwolenie na broń.

Efekt deregulacji

Ustawa deregulacyjna, która miała za zadanie uwolnić dostęp do wielu zawodów w efekcie wprowadziła tylko zmiany polegające na utrudnieniu życia osobom posiadającym już uprawnienia. Hurtowo zderegulowano ponad 300 zawodów w tym także zawód pracownika ochrony, tworząc przy tym absurdalne zapisy. Oto największe z nich:

1. Szkolenia osób wyszkolonych

Przed deregulacją ci pracownicy ochrony, którzy chcieli posiadać uprawnienia do stosowania środków przymusu bezpośredniego czy do posiadania broni, musieli odbyć kurs czy nawet ukończyć szkołę policealną po to aby otrzymać dokument zwany licencją. Taka licencja była dokumentem wydawanym po zdanym egzaminie państwowym przed komisją złożoną m. in. z przedstawicieli wojewody, policji, straży pożarnej.
Dzisiaj kandydat na kwalifikowanego pracownika ochrony nie zdaje egzaminów przed komisją państwową ale i nie otrzymuje pozwolenia na broń. Jeśli takowe pozwolenie chce uzyskać to musi zrobić dodatkowy kurs a następnie zdać egzamin w komendzie wojewódzkiej policji.
Dawni licencjonowani pracownicy ochrony zmuszeni zostali do odbycia co 5 lat kursu doszkalającego. Początkowo zapowiadano, że taki kurs będzie trwał 245 godzin, na szczęście zmniejszono tę liczbę do 40 godzin co jest nie bez znaczenia jeżeli chodzi o koszty takiego szkolenia. Cały absurd polega na tym, że mają to być szkolenia doskonalące a w rzeczywistości powtarzane będą podstawowe zagadnienia. To trochę tak jakby osobom po studiach kazać uczyć się od nowa alfabetu.

2. Wpis na listę, pieczątki, wkładki, legitymacje, oświadczenia…

Deregulacja przysporzyła pracownikom więcej kłopotów z utrzymaniem swoich uprawnień a pracodawcy i urzędnicy mają z tego tytułu więcej pracy.
Licencję zastąpiono wpisem na listę kwalifikowanych pracowników ochrony czy też listę pracowników zabezpieczenia technicznego. Takie listy prowadzą komendanci wojewódzcy policji a pracownik ochrony otrzymuje tylko zaświadczenie o wpisie. Na pracodawców spadła rola wydawania i ewidencjonowania legitymacji. Pracownik z chwilą podjęcia pracy otrzymuje legitymacje a po ustaniu stosunku pracy czy po zakończonym zleceniu zobowiązany jest zwrócić legitymację. Dochodzi do tego, że osoby pracujące w kilku firmach jednocześnie mają tych legitymacji tyle ile jest kart w talii. Licencja była dokumentem unikatowym niczym dowód osobisty, opatrzona numerem seryjnym, przypisanym do posiadacza i uprawniającym do pracy w każdym podmiocie prowadzącym działalność w zakresie ochrony osób i mienia.

Dodatkowo osoby posiadające legitymację osoby upoważnionej do posiadania broni a chcące jednocześnie tą broń wydawać z magazynu musiały przed deregulacją udać się do komendy wojewódzkiej policji po stempel z literką „M”. 

Kolejny kurs i kolejne „ułatwienie” jakie zafundowane zostało pracownikom ochrony to obowiązek nabycia uprawnień kierowcy pojazdu uprzywilejowanego dla osób kierujących bankowozami. Samochody przewożące wartości pieniężne pojazdami uprzywilejowanymi nie są ale aby nimi kierować trzeba odbyć kurs i zdać egzamin w ośrodku ruchu drogowego.

Następny absurd to zastąpienie zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oświadczeniem pisanym własnoręcznie przez kandydatów do pracy. Dzisiaj osoba, która była karana za wszelkie rodzaju przestępstwa może pracować w ochronie.

3. Nie zawieszenie a skreślenie

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że po deregulacji uprawnienia o których mowa powyżej, można stracić bardzo szybko dzięki bzdurnemu zapisowi w ustawie o ochronie osób i mienia. Chodzi o Artykuł 29, który brzmi:

6. Pracownika ochrony skreśla się z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, w przypadku gdy:
1) pracownik ochrony fizycznej został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa umyślnego lub wszczęto w stosunku do niego postępowanie karne o takie przestępstwo

Jeżeli wobec pracownika ochrony wszczęto postępowanie karne o popełnienie przestępstwa umyślnego to wówczas zostaje skreślony z listy kwalifikowanych pracowników i traci prawo do wykonywania zawodu. Gdy pracownik ochrony udowodni, że jest niewinny to nie zmienia to faktu pozbawienia go uprawnień. Przed deregulacją pracownikowi zawieszano tylko licencję bądź odwieszano jeżeli okazało się, że był niesłusznie podejrzany.

Kurs doskonalący

To ile taki kurs ma trwać oraz jak ma wyglądać określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 2016 r.

Przewidziano 40 godzin kursu a w tym:

- 4 godziny wykładów z zakresu przepisów prawa,
- 8 godzin wykładów i zajęć praktycznych z zasad udzielania pomocy przedlekarskiej,
- 12 godzin w formie zajęć praktycznych obejmujących wyszkolenie strzeleckie,
- 16 godzin w formie zajęć praktycznych z zakresu samoobrony i technik interwencyjnych.

Do kiedy trzeba zrobić kurs

W związku z tym, że ustawa deregulująca zawód pracownika ochrony weszła w życie 1 stycznia 2014 roku to najpóźniej 5 lat od tego momentu, czyli do 1 stycznia 2019 roku trzeba przedstawić we właściwej komendzie policji świadectwo ukończenia takiego kursu. Ostatecznie w 2018 roku trzeba będzie takie szkolenie odbyć.

Cena kursu

Wybór placówki oświatowej jak i opłata za kurs leży w gestii pracownika. Według szacunków Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Ochrony na chwilę obecną ceny kursów, w zależności od regionu, wachają się w przedziale od 850 do 2000 zł.średnia cena kursu pspoŚrednia cena takiego kursu wynosi około tysiąc złotych i może się zmieniać w zależności od wielu czynników. Na pewno koszty wzrosną jeżeli ktoś odłoży na ostatnią chwilę szkolenie czyli na czwarty kwartał 2018 roku.
Cena będzie zależeć również od ilości chętnych w danym terminie. Jednakże osoby posiadające kwalifikacje zastanawiają się nad sensem ich przedłużania. W szczególności chodzi o tych, którzy zarabiają tyle samo a czasem nawet mniej od swoich niewykwalifikowanych kolegów.

Wiele osób z branży, którzy przechodzili już takie szkolenie podzczas przygotowywania się do egzaminów na licencje, twierdzi, że będzie im zależało na tym aby załatwić tą formalność jak najmniejszym nakładem sił i środków. Nie wszystkich stać ponownie wydać ponad tysiąc złotych na kurs, który gwarantuje im prace za wynagrodzenie równe płacy minimalnej.

Firmy ochroniarskie, które swoją działalność opierają głownie na pracownikach wykwalifikowanych, będą chciały zapewne takich ludzi zatrzymać oferując im pomoc w sfinansowaniu kursu. W zamian pracownik będzie musiał zobowiązać się do lojalności na długie lata wobec swego pracodawcy. Pytanie tylko, czy taki cyrograf będzie opłacało się podpisać?

Niektóre firmy same będą chciały takie szkolenia organizować swoim pracownikom. Przemawia za tym fakt, że w ośrodkach szkoleniowych kształcących przyszłych instruktorów strzelectwa nastąpił wzrost zainteresowania takimi kursami. Wśród uczestników kursów daje się zauważyć kadrę menedżerską firm z branży ochrony.

Powstaną na pewno nowe placówki oświatowe, konkurujące ceną, które będą chciały wykorzystać możliwość zarobku i to że część kwalifikowanych pracowników ochrony będzie chciała jak najszybciej mieć wszystkie formalności za sobą.

Kto zostanie w ochronie?

Już po zmianie przepisów, które weszły w życie z dniem 01.01.2014 roku, kiedy zlikwidowano licencje a zastąpiono je wpisem na listę, liczba kwalifikowanych pracowników drastycznie zmalała. Jak informuje Komenda Główna Policji na swojej stronie na dzień 31.12.2015 roku było 90059 osób wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, Tylko w latach 2012 – 2015 z branży odeszło 23 654 osób, co stanowi 21 % wykwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Wizerunek branży, który niszczony był przez lata w świetle ustaw i rozporządzeń, będzie dalej ulegał swoistej erozji.
Na pewno dalej pracować będą osoby od których, nie wymaga się żadnych kwalifikacji. Ci wykwalifikowani widząc, że wzrastają wobec nich wymagania a wynagrodzenie znajduje się na tym samym poziomie co kolegów bez uprawnień, nie przedłużą kwalifikacji albo odejdą do innych branż.

Osoby mające dobrze płatne prace, którzy inwestują w siebie, chodzą na siłownie, uprawiają sporty walki, kończą specjalistyczne szkolenia, dla nich nie będzie przeszkodą odbyć takie rutynowe szkolenie.

Niestety po raz kolejny uszczęśliwiono na siłę tysiące osób przeprowadzając eksperyment na żywym organizmie . Odpowiedź na pytanie, jak długo ten organizm wytrzyma, przyjdzie 1 stycznia 2019 roku. Okaże się wtedy ile ludzi przystąpiło do co pięcioletnich szkoleń i ilu skorzystało z tak zwanej „likwidacji barier w dostępie do zawodu”.

Udostepnij post na:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Komentarze   

+1 #47 zbój 2017-09-19 14:12
Paweł - myślę, że tu chodzi o dostęp do uprawnień, np. elektrycy także nie mają łatwo czy też kierowcy zawodowi o innych się nie wypowiem ale nie tylko ochrona jest na celowniku i ma ten "przywilej" dofinansowywać państwo
Cytować | Zgłoś administratorowi
+1 #46 zbój 2017-09-18 13:47
uaktualnienia, czyli aktualizacji wpisu na Listę KPO / można także odpuścić sobie termin najbliższy i po decyzji o wykreśleniu z ewidencji KPO zaznać sielskiego spokoju jako niekwalifikowany PO lub wykonujący inne obowiązki gdziekolwiek a po zregenerowaniu się ponownie wystąpić o wpis i przejść całą procedurę, oczywiście po uzyskaniu dokumentu poświadczającego zaliczenie kursu doskonalącego (odświeżającego - aktualizującego wiedzę), takie teoretyczne rozważania bo prawo nic nie mówi o konsekwencjach przerwy w zawodzie, ewentualnie proszę o poprawienie moich przemyśleń
Cytować | Zgłoś administratorowi
0 #45 zbój 2017-09-18 13:37
tak - termin uaktualnienia swoich kompetencji to początek 2019 r. do zmiana prawa, można się dostosować i pilnować tych spraw na później /tylko trzeba mieć przedstawicieli w różnych opcjach politycznych/ lub odpuścić sobie na czas, który pasuje każdemu z osobna chyba, że zostaną wprowadzone dodatkowe ramy czasowe po których trzeba będzie zdawać ponownie nie wymagane godziny doskonalące lecz minimum na wpis czy inną formę jaka mogłaby powstać w głowie decydującego o nowym prawie, oczywiście takie pomysły to czysta paranoja ;-)
Cytować | Zgłoś administratorowi
0 #44 paweł 2017-09-18 11:08
[quote name="paweł"]A co z tytułem Technika Ochrony fizycznej Osób i Mienia ??? Szkoła 2-letnia policealna , wpisana na listę placówek MEN....To jest zawód....Zgodnie z zapisami jakie kiedyś były "tytuł zawodowy Technika Ochrony Fizycznej Osób i Mienia uprawnia do do wystawienia licencji 2 stopnia - obecnie kwalifikowanego pracownika ochrony "
Jest to zawód wyuczony , zakończony dyplomem uzyskania wykształcenia w tym zakresie...Czy też co 5 lat trzeba taki kurs robić? Czemu inne zawody (np.po szkołach policealnych czy technikach ) nie muszą takich obowiązkowych kursów robić ???
Może jeszcze co 5 lat zdawać egzamin z wiedzy po szkole podstawowej....lub maturę.....
Cytować | Zgłoś administratorowi
0 #43 paweł 2017-09-18 11:06
A co z tytułem Technika Ochrony fizycznej Osób i Mienia ??? Szkoła 2-letnia policealna , wpisana na listę placówek MEN....To jest zawód....Zgodnie z zapisami jakie kiedyś były "tytuł zawodowy Technika Ochrony Fizycznej Osób i Mienia uprawnia do do wystawienia licencji 2 stopnia - obecnie kwalifikowanego pracownika ochrony "
Jest to zawód wyuczony , zakończony dyplomem uzyskania wykształcenia w tym zakresie...Czy też co 5 lat trzeba taki kurs robić? Czemu inne zawody (np.po szkołach policealnych czy technikach ) nie muszą takich obowiązkowych kursów robić ???
Cytować | Zgłoś administratorowi
0 #42 zbój 2017-09-13 12:35
Mówiąc w kontekście ogólnym, to zwykły test diagnostyczny - takie wsparcie lekarza przy przeglądzie człowieka. Podstawowe badanie krwi pokazuje ile czego tam mamy, wyniki ocenia lekarz kierujący a nie laboratorium. Badanie krwi wykonuje się także w kierunku sprawdzenia czegoś. Jeżeli jesteś arystokratą i masz błękitną krew, to powiedz im to zawczasu :-) Na ostatnie pytanie nie odpowiem, czyżby jakiś konkretny temat Cię interesował w ramach off topu ?
Cytować | Zgłoś administratorowi
0 #41 Miro 2017-09-13 01:49
Zbój - wielkie dzięki. Więc kamień z serca spadł bo już myślałem że moje roczne studium ochroniarskie pójdzie do kosza. A nie wie ktoś do jakich celów pobierają krew ? Tzn na jakie schorzenia zwracają uwage badając krew ?
Cytować | Zgłoś administratorowi
0 #40 zbój 2017-09-12 10:31
Miro - kurs zdasz. Instruktor od tych spraw będzie przecież poinformowany /pokażesz papier od lekarza/ i w ramach swoich uprawnień pewne rzeczy zmieni w stosunku do Twojej osoby (np. rozgrzewkę) Poczytaj Dz.U. 2016 poz.103, Rozporządzenie MSWiA z 15 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowej tematyki .......tak więc zero stresu :-)
Cytować | Zgłoś administratorowi
0 #39 Miro 2017-09-11 18:58
Czy na kursie doszkalającym są duże wymagania od strony sprawności fizycznej ? Pytam gdyż jestem po operacji stawu skokowego i chirurg powiedział mi że przez rok nie moge biegać. Wiec czy mam szanse przejsc kurs od strony fizycznej skoro nie mógłbym biegać ?
Cytować | Zgłoś administratorowi
0 #38 Aleks 2017-09-03 23:20
A Gowin ten okaz moralności kursów nie przechodzi jak zmienia partie zmienia i ministerstwa mam nadzieję ze ten swietoszek wyląduje kiedyś w sejmowym kiblu jako dziadek klozetowy.Po owczesnym zadaniu kursu na pisuar.
Cytować | Zgłoś administratorowi
0 #37 Jerzy 2017-08-24 10:21
Każda zmiana rodzi chaos!
Cytować | Zgłoś administratorowi
0 #36 zbój 2017-08-17 09:51
Czekamy do 1 września 2017r. aktualizacja przepisów Prawo Oświatowe, czyli więcej podmiotów szkolących ?
Cytować | Zgłoś administratorowi
0 #35 Miroslaw Podgórski 2017-07-28 20:21
Cytuję Adam:
"Do kiedy trzeba zrobić kurs
Kurs doskonalący dotyczy wszystkich wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.
W związku z tym, że ustawa deregulująca zawód pracownika ochrony weszła w życie 1 stycznia 2014 roku to najpóźniej 5 lat od tego momentu, czyli do 1 stycznia 2019 roku trzeba przedstawić we właściwej komendzie policji świadectwo ukończenia takiego kursu. Ostatecznie w 2018 roku trzeba będzie takie szkolenie odbyć."

Szanowny Autorze tekstu - czy taki kurs dotyczy wszystkich pracowników wpisanych na listę kwalif. prac. ochrony czy tylko osób posiadających dostęp do broni?

Kurs doskonalący dotyczy wszystkich wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+1 #34 Hubert K 2017-06-04 12:54
Wszystkich
Cytować | Zgłoś administratorowi
0 #33 Adam 2017-06-04 12:47
"Do kiedy trzeba zrobić kurs

W związku z tym, że ustawa deregulująca zawód pracownika ochrony weszła w życie 1 stycznia 2014 roku to najpóźniej 5 lat od tego momentu, czyli do 1 stycznia 2019 roku trzeba przedstawić we właściwej komendzie policji świadectwo ukończenia takiego kursu. Ostatecznie w 2018 roku trzeba będzie takie szkolenie odbyć."

Szanowny Autorze tekstu - czy taki kurs dotyczy wszystkich pracowników wpisanych na listę kwalif. prac. ochrony czy tylko osób posiadających dostęp do broni?
Cytować | Zgłoś administratorowi
0 #32 wmimm 2017-05-30 20:09
@Zdenek Smetana
Nie, nie o to chodzi.PSPO czyli przede wszystkim ludzie, bo to my KPO i nikt inny tworzymy stowarzyszenie i ich udział jest najważniejszy. Natomiast komunikacja między nami jest istotnym elementem logistyki.Sam fakt, że odpisuję Ci tutaj w formie komentarza budzi we mnie duże wątpliwości odbioru, bo tak naprawdę ucinamy sobie prywatną pogadankę miast komentować powyższy artykuł związany z kursem doskonalenia zawodu. Powiem tyle: w przyszłym tygodniu będzie wiadomo dużo więcej.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+1 #31 Zdenek Smetana 2017-05-30 19:48
Cytuję wmimm:
Cytuję Zdenek Smetana:
Cytuję wmimm:

Dobra. Zróbmy to. Od czego należałoby zacząć?

@ Zdenek Smetana
Cieszę się, że małymi kroczkami ....albo kroplami drążymy skałę, ale do rzeczy. Musimy na początku z uwagi na zróżnicowanie zamieszkania każdego z nas zorganizować się, czyli najważniejsza jest tutaj siła informacji i jej wymiana, czuli ustalenie formy kontaktu (komentarze i wymiana poniekąd e-mailowa nie są w tym względzie mocną stroną z różnych przyczyn natury formalno-prawnej ale pracuję nad tym i wkrótce dam znać) Pozostałą część i pewne zawiłości formalne związane z wyborem komitetu przekażę już mam nadzieję w nowej formie. Gdyby do końca roku udałoby nam się z pierwszym krokiem byłby spory sukces.

Rozumiem, że będzie to w innej formie niż Polskie Stowarzyszenie Pracowników Ochrony?
Cytować | Zgłoś administratorowi
+3 #30 wmimm 2017-05-30 10:50
Cytuję Zdenek Smetana:
Cytuję wmimm:

Dobra. Zróbmy to. Od czego należałoby zacząć?

@ Zdenek Smetana
Cieszę się, że małymi kroczkami ....albo kroplami drążymy skałę, ale do rzeczy. Musimy na początku z uwagi na zróżnicowanie zamieszkania każdego z nas zorganizować się, czyli najważniejsza jest tutaj siła informacji i jej wymiana, czuli ustalenie formy kontaktu (komentarze i wymiana poniekąd e-mailowa nie są w tym względzie mocną stroną z różnych przyczyn natury formalno-prawnej ale pracuję nad tym i wkrótce dam znać) Pozostałą część i pewne zawiłości formalne związane z wyborem komitetu przekażę już mam nadzieję w nowej formie. Gdyby do końca roku udałoby nam się z pierwszym krokiem byłby spory sukces.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+4 #29 Zdenek Smetana 2017-05-29 20:33
Cytuję wmimm:

Wprowadzenie deregulacji spowodowało wiele złego nie tylko w naszym zawodzie pisałem o tym w innych postach powtarzać nie mam zamiaru. Jedno, co powtórzę to "weźmy się i zróbmy" . Ktoś powie...to zrób. Odpowiem: Robię. Jest nas 90 tyś. Na dzień dzisiejszy potrzeba 15 osób, którzy chcą coś zmienić i 1 tysiąc (słownie: jeden tysiąc) podpisów. Organizowanie kolejnych to kwestia logistyki i chęci. I niestety jeszcze jedno. To może również nie udać się (proces legislacyjny), ale spróbować warto. Kto jest chętny?

Dobra. Zróbmy to. Od czego należałoby zacząć?
Cytować | Zgłoś administratorowi
-2 #28 piotr 2017-05-29 10:10
Skoro wywołano mnie do tablicy odpowiem choć chciałem sobie odpuścić wpisy, no cóż... :sad: 1)Nie przypominam sobie bym bluzgał na Ciebie /sprawdz znaczenie tego słowa słowa/. 2)Doszkalanie a temat tzw. kryterium wykształcenia jakie poruszałeś, to zupełnie różne sprawy. Skoro jest to niezrozumiałe, to nie mój problem. Zainteresowani znajdą wpisy i mogą sobie pocczytać. 3)Po każdej zmianie przychodzi pora na jej wstępną ocenę, to z czym można się zapoznać i podpisać ? Ze strony PSPO czy innej nie ma o tym informacji. Może jest jakieś dojście do "pana co podpisuje", to zaoszczędzimy czas.
Cytować | Zgłoś administratorowi

Zobacz wszystko od:

Mirosław Podgórski

Więcej artykułów tego autora

Nowe wpisy

Otrzymasz informację o każdym nowym artykule który ukaże się na blogu.

Ostatnie komentarze

 • prim 19.09.2017 22:48
  Tutaj coś o różnicy między pracownikiem a funkcjonariuszem ...

  Czytaj więcej...

   
 • Adam 19.09.2017 19:00
  Czemu taki pesymizm? Przeciez nasze ustawodawstwo tak bardzo wspiera ochroniarzy. Same przywileje ...

  Czytaj więcej...

   
 • zbój 19.09.2017 14:12
  Paweł - myślę, że tu chodzi o dostęp do uprawnień, np. elektrycy także nie mają łatwo czy też kierowcy ...

  Czytaj więcej...

   
 • zbój 18.09.2017 13:47
  uaktualnienia, czyli aktualizacji wpisu na Listę KPO / można także odpuścić sobie termin najbliższy i ...

  Czytaj więcej...

   
 • zbój 18.09.2017 13:37
  tak - termin uaktualnienia swoich kompetencji to początek 2019 r. do zmiana prawa, można się dostosować ...

  Czytaj więcej...