kasa
 
Rządowe prace nad minimalnym wynagrodzeniem dla umów cywilnoprawnych nie zakończyły się jeszcze. W dniu wczorajszym tj 18.03.2016 Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej opublikowało nowy projekt Ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw.
 
W odniesieniu do wcześniejszego projektu Ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy wprowadza on kilka istotnych zmian. Istotnych również z punktu widzenia pracownika ochrony.
 

Określenie zakresu zamiast listy wyłączeń

 
W pracach nad poprzednim projektem pojawiały się propozycje wyłączeń stosowania zapisów o minimalnym wynagrodzeniu dla umów cywilnoprawnych. Były one jak najbardziej uzasadnione, bo nie do każdej takiej umowy regulacja wynagrodzenia może odnosić się do czasu poświęconego na wykonanie zlecenia.
W nowym projekcie wyłączenia dotyczą tylko sprawowania opieki, zaś określony jest zakres stosowania do umów, o których mowa w art. 734 i 750 Kodeksu cywilnego, wykonywanych przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi w miejscu i czasie wyznaczonym przez przedsiębiorcę albo inną jednostkę organizacyjną
Warto przy tym dodać, że tak określone zlecenie jest niemalże stosunkiem pracy. Brakuje to jeszcze aby praca ta była wykonywana pod kierownictwem pracodawcy/zleceniodawcy. Akurat dla pracowników ochrony tutaj z pomocą może przyjść ustawa o ochronie osób i mienia, wg której:
Art. 19. 1. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia jest obowiązany:
6) sprawować nadzór nad wykonywaniem zadań ochrony przez pracowników ochrony;
Co prawda nadzór to jeszcze nie to samo, co kierownictwo, ale jeśli mamy wyznaczone zadania i konkretne plecenia do wykonania (inaczej – nie wykonujemy pracy samodzielnie), to jest to kierownictwo. A Kodeks pracy mówi
Art. 22.
§1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
 
§11. Zatrudnienie w warunkach określonych w § 1 jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy.
 
§12. Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w § 1.
 
Niepokojące jest to, że szanowny Ustawodawca coraz wyraźniej zakotwicza w przepisach omijanie prawa pracy.
 

Obowiązek wypłaty wynagrodzenia co miesiąc

 
Art. 8a ust. 6. zmienionej ustawy ma nakładać obowiązek wypłaty wynagrodzenia minimum raz w miesiącu. Taki zapis przy faktycznym stosowaniu tej ustawy rozwiązywałby problem tzw. dwumiesięcznic popularnych ostatnio w firmach ochrony, poprzez które firmy te „optymalizują” koszty ubezpieczeń społecznych. Po wejściu w życie ustawy z takim zapisem już tak nie da rady (oczywiście pod warunkiem, że nie znajdzie się sposób na ominięcie tego).
 

Zabezpieczenia przed omijaniem

 
Jak wskazaliśmy tutaj. Należy wprowadzić zabezpieczenia przed omijaniem minimalnego wynagrodzenia. I nowy projekt wprowadza pewne mechanizmy, które mogą to utrudnić. Mianowicie art. 8a ust. 4. zmienionej ustawy ma brzmieć:
4. Przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi nie może zrzec się prawa do
minimalnego wynagrodzenia albo przenieść tego prawa na inną osobę.
Jeśli będzie to w praktyce oznaczało, że przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi nie może wykonywać zlecenia lub usługi nieodpłatnie (kc przewiduje taką możliwość – a tu już jest konflikt), będzie to pewne zabezpieczenie przed ominięciem minimalnego wynagrodzenia w sposób taki, że warunkiem zatrudnienia będzie podpisanie przez rekrutowanego pracownika/zleceniobiorcę oprócz umowy płatnej z minimalnym wynagrodzeniem, także drugiej umowy niepłatnej z tym samym zleceniodawcą lub z firmą powiązaną kapitałowo. Jeśli faktycznie zleceniobiorca nie będzie mógł pracować za darmo, to pewne zabezpieczenie minimalnego wynagrodzenia będzie.
Ponadto art. 8a ust. 5. zmienionej ustawy ma brzmieć:
5. Wypłaty minimalnego wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej;
częściowe spełnienie tego wynagrodzenia w innej formie, niż pieniężna jest
dopuszczalne , gdy układ zbiorowy pracy tak stanowi.
I to częściowo zabezpiecza minimalne wynagrodzenie przed ominięciem go w sposób taki, że warunkiem zatrudnienia będzie wynajęcie od zleceniodawcy sprzętu lub korzystanie z płatnych szkoleń. Zabezpiecza, ale tylko w przypadku, kiedy zapis o wynajmie sprzętu lub korzystaniu z płatnych szkoleń miałby się znajdować w tej samej umowie, na podstawie której wykonujemy pracę lub świadczymy usługę. Natomiast jeśli wynajem sprzętu lub odbywanie płatnych szkoleń będzie określone w osobnej umowie, a tym bardziej w umowie z innym podmiotem (powiązanym kapitałowo ze zleceniodawcą), zabezpieczenia takowego nie ma.
 

Termin wprowadzenia

 
MRPiPS poszło też na rękę niektórym uczestnikom konsultacji społecznych poprzez kompromisowe przesunięcie terminu wejścia w życie nowych regulacji. Sama ustawa ma wejść w życie 01.09.2016 i od tego dnia minimalne wynagrodzenie dla umów cywilnoprawnych ma obowiązywać w przypadku nowo zawieranych umów. Natomiast w przypadku umów zawartych przed tą datą, regulacje dotyczące minimalnego wynagrodzenia dla umów cywilnoprawnych, mają obowiązywać od dnia 01.01.2017.
 

Negocjacje z kontrahentami

 
Nowy projekt ustawy przewiduje także możliwość, aby renegocjować zawarte już kontrakty z kontrahentami w taki sposób, aby wynagrodzenie za wykonywane przez przedsiębiorcę usługi zwiększyć do wysokości niezbędnej do zapewnienia pracownikom/zleceniobiorcom wymaganego prawem minimalnego wynagrodzenia. W przypadku braku porozumienia w określonym terminie, projekt ustawy przewiduje możliwość wypowiedzenia zawartej umowy.
 
 
Podsumowując nowy projekt ustawy jest lepszy od poprzedniego, ale nadal nie gwarantuje minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne.

Udostepnij post na:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Zobacz wszystko od:

Tomasz Pieńkowski

Więcej artykułów tego autora

Nowe wpisy

Otrzymasz informację o każdym nowym artykule który ukaże się na blogu.

Ostatnie komentarze

 • zbój 17.07.2018 19:39
  sól ziemi, wreszcie ktoś to powiedział otwarcie

  Czytaj więcej...

   
 • gosia 17.07.2018 10:50
  cały ten przepis to wyciagnięcie kasy. To prawda w tym kraju łupi sie nas, to tak jakby każdy ...

  Czytaj więcej...

   
 • zbój 10.07.2018 18:56
  A ewentualne zwiększenie godzin do ustawowych nieprzekraczających 50 (Ustawa o ochronie osób i mienia ...

  Czytaj więcej...

   
 • zbój 21.05.2018 10:18
  Jesteśmy rozbici na drobne kawałeczki, gdzieś tam niby zorganizowani w strukturę związku, stowarzyszenia ...

  Czytaj więcej...

   
 • zbój 21.05.2018 09:55
  Aby nie odbiegać od tematu, to nie przypominam sobie odzewu np. ze struktur związkowych chcących robić ...

  Czytaj więcej...