rachunek

Często się słyszy i czyta o nagannym zachowaniu pracowników ochrony w sklepach. " Eksperci" od wszystkiego nieustannie bombardują media mniej lub bardziej trafnymi informacjami na temat tego, co klientowi w sklepie wolno, a czego nie może pracownik ochrony który powinien tylko nie przeszkadzać klientom. Niniejszy tekst mam nadzieję, rozwiąże większość niejasności w relacjach: klient sklepu - pracownik ochrony sklepu.

Czym jest sklep?

Większość ludzi uznaję sklep za miejsce publiczne i ma w tej kwestii rację, ponieważ sklep w żaden sposób nie utrudnia dostępu do swojego terenu osobom postronnym.
Pamiętać należy o tym, że sklep jest również terenem prywatnym, posiadającym swojego właściciela/ najemce oraz zatrudnionych przez niego pracowników będących w tym momencie jego pełnomocnikami.
Jest jeszcze jeden aspekt prawny regulujący to czym jest sklep. Mowa tutaj o ustawie o ochronie osób i mienia 22 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami i rozporządzeniami do niej, gdzie są określone sytuacje kiedy możemy powiedzieć, że dany obiekt jest obiektem chronionym.

Ochrona sklepu - uzasadnienie bytu.

Dlaczego lub po co jest ochrona w sklepie? Większość ludzi odpowie, że ochrona jest po to, żeby klienci nie kradli. Zasadniczo jest to główny cel ochrony w sklepie, lecz ochrona pilnuje by w sklepie nie kradł nikt, ochrona w sklepach jest też po to, aby podnieść poczucie bezpieczeństwa zarówno klientów jak i personelu sklepu.
Niestety zdarza się czasami, że ochrona jest wykorzystywana do pełnienia nadzoru nad pracownikami.

Klient sklepu - prawa i obowiązki.

Mówi się " klient nasz pan" lecz w relacjach klient sklepu - pracownik ochrony, klient sklepu nie jest klientem agencji ochrony, więc nie jest klientem pracownika ochrony sklepu, wyjątkiem są sytuacje kiedy sklep posiada własna ochrone a nie wynajetą zewnętrzna koncesjonowaną agencje ochrony. Ważne natomiast jest to, że klient przychodzi do sklepu po zakupy lub załatwić inną sprawę i ma prawo do tego żeby go obsłużono, lecz klient ma prawo czuć się też pewnie i bezpiecznie gdy znajduje się na terenie chronionym. Klient w sklepie, jeżeli wewnętrzny regulamin nie stanowi inaczej, ma prawo towar przenosić w dowolny sposób w tym schowany w kieszeniach lub podręcznym bagażu. Wolno też klientowi skonsumować na sali sprzedaży towar który nie jest na wagę pod warunkiem zapłacenia za ten towar przed opuszczeniem sklepu, lub skonsumować towar wystawiony do degustacji oraz odpowiednio oznaczony. Klient ma także prawo prosić o pomoc przy zakupach personel sklepu lub o interwencje ochrony w sytuacji gdy czuje się zagrożony, bądź gdy zachodzi konieczność udzielenia pomocy.
Każdy klient oprócz praw ma także obowiązki. Do tychże obowiązków należą między innymi: udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej, zachowanie zgodne z przyjętymi normami współżycia społecznego, informowanie personelu sklepu lub ochrony o stwierdzonych nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu innych urzytkowników obiektu, niedopuszczanie się czynów prawem zabronionych, także poinformowanie o fakcie, że inna osoba takich czynów się dopuszcza, ponadto stosowanie się do poleceń wydawanych przez osoby uprawnione do wydawania takich poleceń. Do obowiązków klienta należy także przestrzeganie znaków pionowych i poziomych na sklepowym parkingu, nie stosowanie się do znaków jest wykroczeniem z artykułu 92 kodeksu wykroczeń i zagrożone jest karą mandatu do 500 złotych.


Pracownik ochrony sklepu - uprawnienia i obowiązki.

Uprawnienia pracownika ochrony reguluje artykuł 36 ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpień 1997. Artykuł ten daje pracownikom ochrony możliwość ustalenia uprawnień do przebywania w danym miejscu, legitymowania osób w celu ustalenia tożsamości co jest równoznaczne w tym, że pracownik ochrony może domagać się okazania dokumentu tożsamości od każdej osoby przebywającej w sklepie.
Kolejnym uprawnieniem jest możliwość wezwania do opuszczenia obiektu gdy osoba nie posiada uprawnień do przebywania w danym miejscu ( jest persona non grata, przedstawiciel właściciela nie życzy sobie by dana osoba przebywała na jego terenie), albo kiedy dochodzi do zakłócania porządku.
Pierwszymi uprawnieniami jakie klientom mogą naprawdę nie spodobać jest możliwość ujęcia w granicach chronionego obiektu osób w sposób oczywisty stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia, a także chronionego mienia w celu niezwłocznego oddania tych osób policji, użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej, oczywiście adekwatnie do zaistniałego zagrożenia, czyli do zachowania klienta sklepu (ochroniarz nie tylko kwalifikowany ma prawo się bronic przed atakiem lub naruszaniem jego nietykalności w sposób adekwatny do zachowania agresora) .
Nie bez przyczyny piszę o środkach przymusu i broni palnej, gdyż pamiętać należy o tym że pracownikiem ochrony w sklepie jest nie tylko etatowa ochrona sklepu lecz także wezwana grupa interwencyjna lub pracownicy konwoju wykonujący konwój na terenie sklepu. Ponadto pracownik ochrony ma prawo prosić o okazanie zawartości kieszeni i bagażu lecz jednocześnie nie ma prawa nikogo przeszukać, czyli upraszczając ma prawo wydać polecenie opróżnienia kieszeni oraz bagażu, ale sam nic z kieszeni lub bagażu klienta wyjąć nie może. Niedopuszczalne jest także aby pracownik ochrony kogokolwiek obmacywał.
Jeżeli natomiast chodzi o obowiązki pracownika ochrony fizycznej to musi mieć przy sobie legitymacje wystawioną przez pracodawcę oraz okazywać ją na żądanie osoby wobec której podejmuje czynności w taki sposób by osoba ta mogła zanotować imię, nazwisko, numer legitymacji oraz dane podmiotu wystawiającego, a także zapoznać się z treścią pouczenia zamieszczonego na odwrocie legitymacji. W sytuacji kiedy zachowanie klienta w sposób oczywisty zagraża życiu, zdrowiu albo dobrom powierzonym ochronie pracownik ochrony fizycznej jest zwolniony z obowiązku legitymowania się.
Do kolejnych oczywistych obowiązków ochroniarza należy poinformowanie osoby ujętej o tym że jest ujęta oraz niezwłoczne przekazanie policji, a także prowadzenie ewidencji użycia środków przymusu bezpośredniego.


Akcja - reakcja.

Prawa fizyki może są tutaj nie na miejscu, ale w relacjach międzyludzkich się także stosuje "Trzecią zasadę dynamiki Newtona", mówiąc prosto każda akcja wywołuje reakcję i choć w fizyce łatwo i szybko można obliczyć reakcje na podstawie wzorów, to w relacjach między ludzkich nie da się do tych samych wzorów przypisać stałej wartości gdyż nigdy nie wiemy jakie są wartości wyjściowe. Jeżeli nasze zachowanie z jakiegoś powodu wzbudziło podejrzenia ochrony możemy się spotkać z różnymi reakcjami pracowników ochrony począwszy od zwrotów stricte grzecznościowych np.:
" Dzień dobry. Ochrona. Chciałbym coś wyjaśnić. Zapraszam ze mną."

Poprzez grzeczne zwrócenie uwagi na zachowanie i wyproszenie z obiektu:
" Dzień dobry. Ochrona. Zachowuje się pan/pani nagannie. Proszę się uspokoić lub opuścić sklep/obiekt."

Natomiast jeżeli nasze zachowanie zostanie uznane za zagrożenie dla życia bądź zdrowia możemy spotkać się z bardzo ostrą reakcją pracownika ochrony przykładowo:
" Strój, ochrona! Odrzuć to! Na ziemię!"

W takiej sytuacji pracownik ochrony wyżej podanej komendy będzie wydawało nam w bardzo krótkich odstępach czasu i bardzo stanowczym tonem. Należy pamiętać, że w sytuacji zagrożenia jeżeli nie zastosuję się do poleceń pracownika ochrony najprawdopodobniej zostaną użyte środki przymusu bezpośredniego adekwatne do zagrożenia pozostające na wyposażeniu danego pracownika.
Warto tutaj nadmienić, że takie komendy możemy usłyszeć nie tylko od etatowego pracownika na stałe pracującego w sklepie lecz także od pracownika grupy interwencyjnej która ma pod swoim dozorem dany obiekt lub konwojenta w trakcie wykonywania konwoju na danym obiekcie handlowym w tych dwóch przypadkach pracownik ochrony jest wyposażony w dużo bardziej niebezpieczne dla nas środki przymusu jak również broń palną.

 

Mam nadzieję że tekst ten choć po części naświetli zawiłość relacji pomiędzy pracownikiem ochrony, a klientem sklepu. Co prawda na temat tutaj poruszony można byłoby spokojnie napisać podręcznik (raczej nawet by należało) to myślę, że udało mi się poruszyć co ważniejsze aspekty i problemy w relacjach pracownik ochrony-klient.

Otwarte pozostaje pytanie, jak wy postrzegacie relacje jakie opisywałem wyżej zarówno z punktu widzenia pracownika ochrony, pracownika sklepu czy też klienta.

Udostepnij post na:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Komentarze   

0 #10 zbój 2018-04-03 10:55
Tak dodatkowo poza tematem pierwszy z brzegu tekst :-) można wpisać w gogle: prawo vagla internet prasa udostępnienie komputera zniewaga, zniesławienie Co prawda jest wpisem starym ale jarym :-)
Cytować | Zgłoś administratorowi
0 #9 zbój 2018-04-03 10:05
Cytuję Czaki:
Ochroniarze włączają bramki klientom w sepchorze i innych sklepach. To jest pomówienie z artykułu 212. kk.

Pomówienie konkretnej grupy pracowników wykonujących obowiązki dla konkretnego odbiorcy i dodatkowo za pomocą środków masowego komunikowania. Ciekawa sytuacja :-*
Cytować | Zgłoś administratorowi
0 #8 zbój 2018-04-03 09:59
@Czaki Właśnie swoim wpisem pomówiłeś grupę osób i jak się z tym czujesz ?
Cytować | Zgłoś administratorowi
0 #7 zbój 2018-04-03 09:56
Kodeks Karny " Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej
Art. 212. § 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności,
podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. § 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego. " Najpierw trzeba oskarżyć a potem udowodnić. Działa to także w drugą stronę. W tysiącach sklepów bramki wyją co chwila i co ? Twój wpis to opinia klienta czy pracownika na takiej bramce ? I jaką masz na to radę ?
Cytować | Zgłoś administratorowi
+1 #6 Czaki 2018-04-02 17:27
Ochroniarze włączają bramki klientom w sepchorze i innych sklepach. To jest pomówienie z artykułu 212. kk.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+1 #5 x 2017-04-18 21:02
Jestem KPO i z automatu zachowuję się porządnie, kukam też czasem na ochroniarzy ale nie za często żeby nie wzbudzić podejrzeń.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+1 #4 momo 2016-01-31 10:38
Ustawa nie rozgranicza uprawnień dla kwalifikowanych i niekwalifikowanych więc mają takie same poza śpb i oczywiście bp. Ustawodawca dał podstawoqe uprawnienia wszystkim ochroniarzom takie same, bez względu na licencje, kwalifikacje czy ich brak.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+1 #3 Hubert Kwintal 2016-01-31 07:43
Ja tu widzę drobną nieścisłość. Wszystko jest prawdą w momencie kiedy mówimy o KPOF. Natomiast, mimo prawie dekady w branży, z czego połowę bez licencji, ciągle nie jestem pewien statusu niekwalifikowanego pracownika. Tzn, czy ma on wszystkie uprawnienia, o których piszesz, czy może którychś nie ma (poza oczywistą sprawą użycia śpb). Mówię całkiem serio. Ta sprawa nigdy nie była i do dziś nie jest jasno opisana. A, ponieważ odsetek niekwalifikowanych pracowników na sklepach jest znaczący to chyba warto tę sprawę jednoznacznie rozstrzygnąć.
Z punktu widzenia klienta ciężko się wypowiadać po tylu latach w branży. Sam za dobrze wiem co to znaczy nieznośny klient, więc, jeśli ochrona nie popełnia rażących błędów, to staram się nie robić im pod górkę. Bez wnikania w kwalifikacje i uprawnienia ;)
Cytować | Zgłoś administratorowi
+1 #2 Paweł Bilko 2016-01-30 13:23
Cytuję marek:
należy przed użyciem przymusu wezwać do zachowania zgodnego z prawem

zgadza się, lecz są sytuacje kiedy można odstąpić od wezwania do zachowania zgodnego z prawem jak i uprzedzenia o użyciu śpb
Cytować | Zgłoś administratorowi
+2 #1 marek 2016-01-30 12:57
należy przed użyciem przymusu wezwać do zachowania zgodnego z prawem
Cytować | Zgłoś administratorowi

Zobacz wszystko od:

Paweł Bilko

Nowe wpisy

Otrzymasz informację o każdym nowym artykule który ukaże się na blogu.

Ostatnie komentarze

 • kkugur 20.07.2018 02:02
  viagra professional 120 pills viagra boots online http://canadian-pharman.com

  Czytaj więcej...

   
 • zbój 17.07.2018 19:39
  sól ziemi, wreszcie ktoś to powiedział otwarcie

  Czytaj więcej...

   
 • gosia 17.07.2018 10:50
  cały ten przepis to wyciagnięcie kasy. To prawda w tym kraju łupi sie nas, to tak jakby każdy ...

  Czytaj więcej...

   
 • zbój 10.07.2018 18:56
  A ewentualne zwiększenie godzin do ustawowych nieprzekraczających 50 (Ustawa o ochronie osób i mienia ...

  Czytaj więcej...

   
 • zbój 21.05.2018 10:18
  Jesteśmy rozbici na drobne kawałeczki, gdzieś tam niby zorganizowani w strukturę związku, stowarzyszenia ...

  Czytaj więcej...