kasa
 
 
Jak pewnie wszyscy zainteresowani wiedzą, od Nowego Roku wejdą w życie zmiany dotyczące ozusowania umów zleceń. Dużo się spekuluje, jakie będą tego skutki ekonomiczne. Jedni prorokują masowe zwolnienia, inni obniżenie wynagrodzeń, jeszcze inni twierdzą, że nic się w tej kwestii nie zmieni. Ja natomiast pozwalam sobie zwrócić uwagę na pewien istotny, choć często pomijany szczegół.
 
 
Jak wiadomo – umowy zlecenia mają zostać ozusowane do wysokości minimalnego wynagrodzenia, czyli w nadchodzącym roku 1850 PLN brutto. To jest jasne i nie trzeba tego specjalnie tłumaczyć. Jeśli tych umów jest kilka, wówczas ozusowanych musi być tyle, aby składki od minimum takiej kwoty zostały odprowadzone do ZUS. Czyli jeśli pracownik (zleceniobiorca) w jednej firmie (firmie A) ma umowę zlecenie i zarabia w niej 1850 PLN brutto, a w drugiej firmie (firmie B) drugie zlecenie, to firma B nie musi odprowadzać składek od wynagrodzenia. W umowie pracownik oświadcza, że u innego zleceniodawcy (czyli w firmie A) osiąga dochód w wysokości nie mniejszej, niż minimalne wynagrodzenie i od tego dochodu są odprowadzane składki do ZUS.
 
 

Dochód nie zawsze równy

 
Jest jednak pewien problem, na który należy zwrócić uwagę. Otóż dochód w firmie A nie zawsze musi wynosić 1850 PLN brutto. Może się zdarzyć miesiąc, w którym będzie on niższy z jakiegoś powodu. Może to być mniej przepracowanych godzin, może być potrącenie kary umownej itp. Szczególnie w ochronie najróżniejszych rzeczy można się spodziewać. I w tej sytuacji firma B powinna już składki zapłacić. Tyle tylko, że aby to zrobiła, pracownik musi ją poinformować o tym fakcie. To jest jego obowiązek i on za to odpowiada. Jeśli tego nie zrobi, może zostać ukarany tj obciążony zaległymi składkami i karnymi odsetkami. Tak wynika ze stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które zostało przesłane do „Rzeczpospolitej”, a o którym napisał portal money.pl
 
 

Opóźnienie w płatności

 
Podobna sytuacja będzie, gdy firma A ma opóźnienie z płatnością. Jeżeli w danym miesiącu nie odprowadzi składek (co może się zdarzyć, a pracownik nawet nie musi o tym wiedzieć), tylko w następnym, to na firmie B również ciąży obowiązek opłacenia składek za ten miesiąc. A na pracowniku ciąży obowiązek poinformowania o tym fakcie firmę B.
 
 
 

Pole do nadużyć

 
Dostrzegam tutaj pole do nadużyć i dalszych „optymalizacji kosztów pracy”, z jakich słyną niektóre firmy ochrony. Wyobrażam sobie sytuację, w której Spółka – Mamusia zatrudnia na zleceniu pracownika (zleceniobiorcę) wespół ze Spółką – córusią. Czyli na 2 umowach. Pracownik ma z tego tytułu otrzymywać teoretycznie od Spółki – mamusi 1850 PLN brutto, a resztę (w zależności od ilości przepracowanych godzin obliczone według umówionej stawki godzinowej) od Spółki – córusi bez obowiązku oskładkowania, na podstawie oświadczenia pracownika w umowie, że ma obowiązkowe ubezpieczenie w innej firmie. I teraz mamy taką sytuację, że Spółka – mamusia zobowiązana do odprowadzenia składek ZUS opóźnia wypłatę np. za styczeń do kolejnego miesiąca, czyli do lutego, przez co powstaje zaległość wobec ZUS za styczeń. Pracownik o tym nie wie (może być nawet ustnie informowany, że opóźnienie w wypłacie nie wpłynie na zaległość wobec ZUS i w tej kwestii wszystko jest OK.). A więc nie informuje Spółki – córusi (która oficjalnie o niczym nie wie), że w tym miesiącu powstał obowiązek ubezpieczenia. W lutym natomiast Spółka – mamusia Wypłaca pracownikowi wynagrodzenie za styczeń i za luty, ale składki płaci tylko raz. A więc część wynagrodzenia pozostaje na jej koncie, a zaległość wobec ZUS pozostaje. Spółka – córusia nadal nic o tym nie wie (podobnie jak pracownik) i tym samym nie odprowadza składek. W marcu Spółka – mamusia nakłada na pracownika karę umowną. Niezależnie, z jakiego powodu. Sprawiedliwa, lub nie – można dochodzić w sądzie. Ale w efekcie wynagrodzenie jest niższe i nie ma opłaconych składek od minimalnego. Wówczas również powstaje obowiązek oskładkowania wynagrodzenie przez Spółkę – córusię, czego Spółka – córusia nie czyni, bo oficjalnie nic o tym nie wie, a pracownik jest zapewniany, że kara nie ma wpływu na obowiązek ubezpieczeniowy. W kwietniu ZUS wysyła monit do Spółki – córusi (Spółka – mamusia jest w porządku) o niezapłacone składki za pracownika. Natomiast Spółka – córusia „zaskoczona” całą sytuacją obciąża pracownika zaległymi składkami wraz z odsetkami karnymi, a także (być może) karą umowną przewidzianą za wprowadzenie w błąd Spółki – córusi poprzez nie poinformowanie jej o powstaniu obowiązku ubezpieczeniowego, przez co pozbawia go niemal całego wynagrodzenia.
W taki sposób można „optymalizować koszty pracy” przez kilka miesięcy, a po kilku miesiącach znaleźć innego jelenia. Mechanizm przydatny dla tych „przedsiębiorców”, którym kontrahenci nie będą chcieli renegocjować umów i ozusowanie umów zleceń jest dla nich szokiem, którego nie mogli się spodziewać kalkulując oferowane stawki.
 
 
 
 

Moje rady dla pracowników ochrony:

 
1. Jeżeli pracujecie w kilku firmach powiązanych kapitałowo i jedna z nich ma odprowadzać składki. Dostaniecie do podpisania oświadczenie, które ma posłużyć pozostałym firmom, że macie składki odprowadzone. Zwróćcie uwagę, czy w oświadczeniu jest wpisana dokładnie ta firma, która ma opłacać składki (z reguły nazywają się podobnie). Jeżeli podpiszecie oświadczenie, w którym będzie wpisana inna firma (z którą nie macie umowy), odpowiadacie karnie za złożenie fałszywego oświadczenia oraz finansowo za nie odprowadzenie składek na ZUS przez zleceniodawcę.
2. Jeżeli dadzą Wam do podpisania oświadczenie, że macie opłacone składki w innej firmie, w której faktycznie nie macie opłaconych składek (bo np. w niej nie pracujecie, albo pracujecie, a złożyliście w niej oświadczenie, że składki macie opłacone jeszcze gdzieś indziej), nie podpisujcie. Cokolwiek Wam będą próbowali wmówić, z pewnością odpowiecie za to. Nawet jeśli nie karnie, to ZUS na pewno się o składki upomni i zostaną one potrącone z Waszego ciężko zarobionego wynagrodzenia.
3. W każdym przypadku, kiedy Wasze oskładkowane wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu poniżej kwoty minimalnego wynagrodzenia, lub zostanie wypłacone z opóźnieniem do kolejnego miesiąca, żądajcie pisemnego wyjaśnienia z oświadczeniem zleceniodawcy, że składki na ZUS zostały wpłacone w pełnej wymaganej wysokości i w wymaganym terminie.
4. Informację, do zleceniodawcy o powstaniu obowiązku ubezpieczeniowego w danym miesiącu składajcie tylko pisemnie i tylko za potwierdzeniem odbioru.

Udostepnij post na:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Komentarze   

0 #1 Przemysław 2015-12-30 20:55
Bardzo dobry artykuł. Będziemy musieli bardzo wnikliwie przeanalizować umowę przed jej podpisaniem. Nie zamierzam pracować kolejny rok bez należnych mi składek. Już wystarczająco długo ogłowili się kosztem pracowników.
Cytować | Zgłoś administratorowi

Zobacz wszystko od:

Tomasz Pieńkowski

Więcej artykułów tego autora

Nowe wpisy

Otrzymasz informację o każdym nowym artykule który ukaże się na blogu.

Ostatnie komentarze

 • zbój 17.07.2018 19:39
  sól ziemi, wreszcie ktoś to powiedział otwarcie

  Czytaj więcej...

   
 • gosia 17.07.2018 10:50
  cały ten przepis to wyciagnięcie kasy. To prawda w tym kraju łupi sie nas, to tak jakby każdy ...

  Czytaj więcej...

   
 • zbój 10.07.2018 18:56
  A ewentualne zwiększenie godzin do ustawowych nieprzekraczających 50 (Ustawa o ochronie osób i mienia ...

  Czytaj więcej...

   
 • zbój 21.05.2018 10:18
  Jesteśmy rozbici na drobne kawałeczki, gdzieś tam niby zorganizowani w strukturę związku, stowarzyszenia ...

  Czytaj więcej...

   
 • zbój 21.05.2018 09:55
  Aby nie odbiegać od tematu, to nie przypominam sobie odzewu np. ze struktur związkowych chcących robić ...

  Czytaj więcej...